Raportul privind evaluarea lacunelor în ceea ce privește guvernanța autorităților naționale de reglementare (ANR) și a competențelor și obligațiilor acestora a fost pregătit de Programul EU4Digital împreună cu Grupul Reglementatorilor în domeniul Comunicațiilor Electronice din cadrul Parteneriatului Estic (EaPeReg) pentru a permite țărilor din PaE să consolideze independența ANR-urilor. Raportul se bazează pe Metodologia de evaluare a independenței autorităților naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice pentru țările Parteneriatului Estic.

Scopul raportului este de a evalua situația din Moldova în ceea ce privește lacunele legislative în domeniul independenței ANR pentru comunicațiile electronice, utilizând în același timp cadrul de reglementare a comunicațiilor electronice al Uniunii Europene (UE) 2002/2009 ca reper. Constatările și observațiile furnizate în acest raport au fost făcute în cooperare cu experți ai ANR din Moldova – Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), care sunt, de asemenea, membri ai EaPeReg. Acest raport oferă, de asemenea, recomandări pentru remedierea lacunelor identificate în lumina cadrului de reglementare relevant al UE.