Ghidul EU4Digital privind construirea ecosistemelor antreprenoriale TIC, cu scopul final de a stimula creșterea ecosistemelor antreprenoriale în țările partenere din est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) prin abilitarea părților interesate.

Ghidul oferă o evaluare a maturității ecosistemelor țărilor partenere din est și definește lista generală de recomandări aplicabile oricărui ecosistem, prioritizându-le la nivel de țară.

Ghidul este conceput pentru dezvoltatorii de capacități, adică factorii de decizie locali (instituțiile guvernamentale), organizațiile internaționale (delegațiile Uniunii Europene, printre altele), agențiile de ajutor și instituțiile financiare internaționale.

Ghidul a fost pregătit de echipe de experți la nivel central și de țară. Experții au aplicat o metodologie personalizată pentru evaluarea maturității ecosistemelor antreprenoriale TIC, precum și a accesului la finanțare, cunoștințe, piață și resurse (facilități). Evaluările și recomandările în materie de maturitate au fost elaborate prin organizarea mai multor runde de interviuri și consultări cu părțile interesate ale comunității de inovare TIC din țările partenere din est, precum reprezentanți ai ministerelor, agențiilor publice și asociațiilor de sprijinire a afacerilor, inclusiv o comunitate mai largă de experți locali ai ecosistemului antreprenorial TIC, facilități de dezvoltare tehnologică, furnizori de educație, investitori și alții.