Acest document elaborat de Centrul Comun de Cercetare investighează modificările în conținutul sarcinii, metodele și instrumentele locurilor de muncă europene din anul 1995 până-n 2015 și încearcă să înțeleagă mai bine dacă modificările în intensitatea medie a performanței sarcinilor sunt rezultatul modificărilor în rata de angajare la locul de muncă sau modificările în conținutul sarcinii la locul de muncă, sau ambele. Principalele constatări din analiza combinată a Studiului  privind condițiile europene de muncă și datele de monitorizare a locurilor de muncă europene sugerează că locurile de muncă cu un conținut mai social al sarcinii s-au extins comparativ cu restul, dar aceasta este în contrast cu declinul volumului sarcinilor sociale pe care oamenii chiar le-au întreprins la locul de muncă (și altele) în aceiași perioadă de timp. O tendință contradictorie similară poate fi observată în termeni de sarcini de rutină, cu schimbări de structură și intrinseci ce merg în direcții opuse: este înregistrată o majorare actuală a nivelului total de rutină la lucru, în pofida reducerii marginale a structurii. Implicațiile acestor constatări vor fi discutate în contextul dezbaterii curente cu privire la impactul schimbării tehnologice asupra ocupării în câmpul muncii.