O prezentare din 2018 a indicelui economiei și societății digitale (DESI), un indice compozit care sintetizează indicatorii relevanți privind performanța digitală a Europei și urmărește progresele înregistrate de statele membre ale UE în ceea ce privește competitivitatea digitală.