Raportul EU4Digital privind independența Autorităților Naționale de Reglementare (ANR) din țările partenere din est oferă o imagine de ansamblu la nivel înalt a exercițiului de evaluare a lacunelor legislative din toate țările partenere din est, inclusiv lacunele cheie în lumina cadrului de reglementare relevant al UE, precum și informații principale pentru fiecare evaluare a criteriilor selectate.

Exercițiul a fost realizat ca parte a activităților EU4Digital în domeniul evaluării independenței ANR-urilor de comunicații electronice, pentru a permite țărilor partenere din est să consolideze independența ANR-urilor.

Constatările și observațiile furnizate în raport au fost făcute în cooperare cu experți naționali care sunt membri ai Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din cadrul Parteneriatului Estic (EaPeReg).

Rapoartele specifice fiecărei țări privind evaluarea lacunelor în ceea ce privește guvernanța autorităților naționale de reglementare, precum și competențele și obligațiile acestora sunt disponibile online la următoarele linkuri:

  1. Armenia
  2. Azerbaidjan
  3. Belarus
  4. Georgia
  5. Moldova
  6. Ucraina