Un raport al proiectului Primarii pentru Creștere Economică (M4EG), finanțat de UE, oferă o imagine de ansamblu a pieței sectorului IT din țările partenere din est, cu o analiză a tendințelor în materie de performanță sectorială în general și o evaluare a competitivității regiunii în special.  Raportul se adresează autorităților locale din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, care prioritizează sectorul TIC ca parte a economiilor lor locale.  Studiul poate fi, de asemenea, un instrument util de informare a elaborării politicilor de către autoritățile naționale, mediul academic, actorii din ecosistemul IT național, afacerile, donatorii și alte părți interesate din domeniu.