Acest document produs de Programul EU4Digital conține un rezumat al abordărilor actuale față de măsurarea și prognozarea competențelor digitale ale țărilor partenere din est, precum și recomandări privind introducerea unei metodologii comune de măsurare și prognozare, aliniată la practicile UE.