Metodologia de evaluare a independenței Autorităților Naționale de Reglementare (ANR) funcționale a fost elaborată în cadrul programului EU4Digital și este dedicată consolidării independenței ANR-urilor. 

Documentul a fost întocmit în cooperare cu Grupul de lucru al Reglementatorilor Independenți și experților în domeniul serviciilor în bandă largă (IRB EWG) al Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din cadrul Parteneriatului Estic (EaPeReg). Scopul metodologiei este de a permite fiecărei țări partenere din est să evalueze situația din punct de vedere al lacunelor legislative în domeniul guvernării independenței în materie de reglementare, utilizând în același timp cadrul de reglementare al UE 2002/2009 ca reper. Metodologia este compusă din două dimensiuni principale de evaluare, fiecare fiind împărțită într-un set de sub-dimensiuni ale criteriilor de evaluare:

 1. Guvernare:
  • Înființarea Autorității Naționale de Reglementare;
  • Înființarea organismului de luare a deciziilor;
  • Căile de atac și Soluționarea Litigiilor.
 2. Competențe și obligații:
  • Competențe și Obligații Generale;
  • Analiza Pieței;
  • Gestionarea Resurselor Limitate;
  • Protecța Consumatorului;
  • Serviciul Universal.