Legea model privind comunicațiile electronice a fost pregătită de Programul EU4Digital împreună cu Grupul reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din cadrul Parteneriatului Estic (EaPeReg) și contribuie la consolidarea independenței autorităților naționale de reglementare (ANR-uri) din țările partenere din est.

Raportul este o continuare, acoperind lacunele legislative identificate și recomandările aferente evidențiate în cadrul Raportului privind Independența Autorităților Naționale de Reglementare din țările partenere din est.

Evaluarea lacunelor respectă criteriile enumerate în Metodologia de evaluare a independenței autorităților naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice pentru țările din Parteneriatul Estic.

Propunerea de lege conține trimiteri generice la articole și va fi legată de legislația națională existentă, precum și adaptată la sistemul juridic. În cadrul acestei legi model, există toate normele necesare gata de transpunere pentru a asigura conformitatea deplină cu cerințele relevante ale Uniunii Europene.