Un studiu publicat de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și realizat în cadrul Proiectului ONU „Consolidarea sistemului statistic național”, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de gen și abilitarea femeilor (UN Women) și a Suediei.

Potrivit studiului, femeile și fetele ocupă doar 31% din locurile de muncă din sectorul TIC din Moldova și doar 19% din profesiile digitale. Doar 4,6% dintre fetele care studiază în învățământul superior aleg STIM (Știință, Tehnologii, Inginerie și Matematică) ca profil de studiu. Prin urmare, femeile obțin locuri de muncă cu un nivel mai scăzut de calificare și, respectiv, de remunerare în acest sector.  Salariile femeilor în sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) sunt cu 33% mai mici decât ale bărbaților.