Documentul Fundației ECDL oferă o descriere a constatărilor principale descoperite în cinci studii desfășurate de operatorii naționali ai ECDL în Europa pentru a vedea care este nivelul actual al abilităților digitale în țările lor și a discuta implicațiile acestora pentru dezvoltarea abilităților digitale la nivel național și european. Austria, Danemarca, Finlanda, Germania și Elveția sunt considerate țări avansate în domeniul digital – ele apar în topul diverșilor indicatori internaționali de dezvoltare digitală (de exemplu, Indicele economiei și societății digitale elaborat de Comisia Europeană) și sunt utilizate pentru comparație.