Acestea sunt documentele cheie – lista de recomandări și planul de acțiune privind implementarea – pentru Republica Moldova în domeniul politicii aferente ecosistemelor de inovare TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri.

În 2019-începutul anului 2020, Programul EU4Digital a oferit sprijin celor șase țări partenere din est cu recomandări pentru instrumente de politică naționale în anumite domenii de politici prioritare aferente inovării TIC.

Domeniile de politici selectate au fost:

  • Managementul drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovații digitale (Armenia);
  • Noi forme de organizare în sprijinul inovării TIC (Azerbaidjan);
  • Accesul IMM-urilor din domeniul inovațiilor digitale la finanțare (Georgia, Ucraina);
  • Ecosisteme de inovare în domeniul TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri (Republica Moldova);
  • Digitalizarea industriei (transformarea digitală a IMM-urilor în sectoarele tradiționale) (Belarus).

Pentru fiecare dintre aceste domenii, Programul a studiat cele mai bune practici ale UE, a efectuat analiza decalajului în fiecare țară și a elaborat recomandări care identifică instrumente, platforme și practici specifice ale UE care pot fi însușite de către părțile interesate din țările din vecinătatea estică. Programul a colectat, de asemenea, lista a peste 200 de organizații UE cu practici avansate de implementare a politicii de inovare, care sunt recomandate spre a fi considerate drept parteneri potențiali pentru colaborare de către țările partenere din est.

În urma acestei analize, activitatea finală a Programului a rezultat în șase planuri naționale de acțiune care au stat la baza implementării ulterioare prin proiecte finanțate la nivel național sau sprijinite de UE. În planurile de acțiune sunt menționate părțile interesate de a-și asuma rolul de lider în calitate de proprietar al unor acțiuni specifice sau de a face parte din echipa de implementare a acestora. Situația reală a acțiunilor propuse, calendarul indicativ pentru implementare și abordarea implementării pe baza practicilor UE sunt, de asemenea, identificate în planurile de acțiune. Aceste planuri de acțiune au fost aliniate și discutate la general cu comunitățile părților interesate în timpul consultării țărilor din mai-iunie 2020.

Setul de documente pentru Moldova în domeniul politicii aferente ecosistemelor de inovare TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri include:

  • Recomandări de politici: cele mai bune practici și exemple ale UE în domeniul politicilor selectate, lacune identificate și lista recomandărilor pentru a elimina lacunele existente și a stimula cooperarea regională a PaE și armonizarea cu UE.
  • Rezumatul recomandărilor de politici: rezumatul pe 2 pagini al recomandărilor de politici cu practicile cheie ale UE, lista lacunelor identificate și lista recomandărilor cheie.
  • Planuri de acțiune privind implementarea: lista de recomandări și acțiuni cheie, principalele organizații care contribuie, interesate de implementare, cronologia indicativă.

Recomandări privind politicile și planuri de acțiuni privind implementarea pentru alte țări partenere din est pot fi găsite aici.