Studiul efectuat de către Consorțiul de Consultanți al KANTOR Management pune accentul pe monitorizarea economiei și societății digitale în statele Parteneriatului Estic și evaluează situația curentă în aceste state în termeni de disponibilitate a datelor necesare pentru a calcula indicele în baza orientărilor și recomandărilor din „Manualul privind dezvoltarea indicatorilor compuși: metodologia și ghidul utilizatorului” al OCDE.

Studiul include o analiză de țară și analiza lacunelor cu un set de recomandări pentru toată regiunea PaE cu scopul de a crește maturitatea guvernării datelor statistice și alinierea mai strânsă la cadrul de monitorizare european cu privire la DESI. Studiul include informații cu privire la procesele de colectare a datelor despre statele PaE și practicile de raportare, precum și oferă o linie de bază/referință articulată a UE și cerințe pentru colectarea și raportarea datelor DESI și EDPR. Mai mult ca atât, acest studiu folosește referința pentru analiză comparativă pentru a măsura diferențele dintre practicile de colectare a datelor și raportare în țările PaE și în UE.

Studiul arată lacunele dintre indicatorii statistici colectați în prezent în statele PaE și indicatorii DESI.