Documentul de lucru elaborat de către Centrul Comun de Cercetare prezintă dovezi actualizate despre consecințele inovațiilor tehnologice pe piața muncii în baza literaturii academice și discută despre rezultatele schimbărilor de politici care rezultă împreună cu exemple de politici de răspuns. O constatare cheie este că până acum modificarea tehnologică recentă a avut un impact mic asupra numărului agregat de locuri de muncă, dar duce la restructurarea semnificativă a locurilor de muncă. Aceasta implică trei provocări principale pentru piața muncii din Europa: în primul rând, digitalizarea produce schimbări în cerințele față de abilități, iar soarta lucrătorilor pe piața muncii în schimbare depinde în mod crucial de abilitatea lor de a ține pasul cu schimbarea. În al doilea rând, digitalizarea nu este un proces pur tehnologic, dar necesită în același timp un proces de schimbare organizațională. În al treilea rând, digitalizarea vine împreună cu creșterea cotelor angajamentelor alternative de muncă, din cauza externalizării, standardizării, fragmentării și platformelor online. Aceste angajamente alternative de muncă implică atât oportunități noi, cât și provocări. Aceste provocări necesită politici de răspuns adecvate la nivel european, național și regional, care sunt descrise în documentul de lucru pentru politicile în domeniul educației și instruirii, politicile active pe piața muncii, politicile privind veniturile, sistemele fiscale și politicile tehnologice.