Rezumatul executiv al unui raport al FDTL (Forumul digital de transport si logistică). Publicația rezumă constatările și recomandările principale formulate de subgrupul 1 FDTL: documente electronice de transport axate pe acceptarea documentelor/datelor de transport digitalizate. Publicația prezintă documentele utilizate în transportul de marfă pentru următoarele moduri diferite de transport: rutier, feroviar, aerian, maritim și pe căile navigabile interioare. Publicația descrie, de asemenea, starea actuală a digitalizării documentelor/datelor de transport și acceptarea acestora de către autoritățile statelor membre, o infrastructură sugerată pentru schimbul de date privind documentele de transport, urmată de concluzii și recomandări finale.

FDTL este un grup de experți al Comisiei Europene