Documentul Centrului Comun de Cercetare oferă o descriere comprehensivă a trei răspunsuri de politici principale la provocările de pe piața muncii aduse de robotizare și automatizare. Primul este „impozitarea roboților” și utilizarea acestor venituri pentru a introduce venitul de bază care ar putea compensa impactul negativ al înlocuirii oamenilor cu roboți. Cea de-a doua opțiune subliniază deținerea în proprietate a roboților astfel ca participarea în noua sursă de bunăstare să fie posibilă. Cea de-a treia opțiune pune accentul pe consolidarea avantajelor comparative, creativitatea și inteligența socială a ființelor umane pe care roboții niciodată nu o vor putea înlocui. Toate aceste răspunsuri de politici sunt susținute de raționamentul economic, dar o revizuire sistematică arată că toate acestea ridică întrebări și provocări care trebuie investigate cu atenție pentru a alege drumul cel drept. Mai mult ca atât, într-un sens mai larg, aceste opțiuni de politici – redistribuirea beneficiilor schimbărilor tehnologice, sporirea accesului la beneficii și utilizarea schimbărilor precum și susținerea ajustării individuale și instituționale la schimbări — sunt relevante pentru transformarea tehnologică. Prin urmare, lecțiile care sunt învățate din discuțiile curente pe marginea opțiunilor de politici bazate pe tehnologii specifice, robotizarea și automatizarea ar putea servi drept pârghie pentru răspunsurile potențiale de politici declanșate de alte tehnologii.