Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovațiile digitale: o provocare cheie pentru IMM-urile inovatoare

  • Data: 25/05/20
  • Distribuie:

Încă de la sfârșitul secolului al 19-lea, lumea a recunoscut dreptul oamenilor de a obține recunoaștere sau beneficii financiare pentru ceea ce inventează sau creează, un principiu atât de important încât drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sunt subliniate ca un drept fundamental în articolul 27 din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Prin găsirea unui echilibru corect între interesele inovatorilor și interesul public mai larg, sistemul DPI își propune să promoveze un mediu în care creativitatea și inovarea să poată prospera. Protecția juridică a noilor creații nu doar încurajează alocarea de resurse suplimentare pentru inovare în continuare, dar promovarea și protecția proprietății intelectuale stimulează creșterea economică, creează noi locuri de muncă și industrii și sporește calitatea vieții și bucuria de viață.

În prezent, toate țările partenere din est sunt membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). Astfel, cadrul juridic privind procedurile de obținere a brevetelor și de aplicare precum și drepturile de autor și cele conexe sunt deja armonizate între UE și Parteneriatul estic.

Cu toate acestea, în Armenia, un studiu cuprinzător al textelor juridice privind proprietatea intelectuală, cu recomandări privind modificarea textelor juridice, a fost realizat  de o echipă internațională de juriști în 2019. Discuțiile privind implementarea acestor recomandări au scos la iveală o serie de provocări instituționale și de capacitate în Armenia, o situație care sporește relevanța activităților EU4Digital de inovare TIC în acest domeniu de politici specific din Armenia.  

Prin urmare, domeniul de politici „Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovațiile digitale” a fost selectat de Armenia ca subiectul recomandărilor de politică naționale ale EU4Digital și al planului de acțiune privind implementarea, desfășurat ca parte a activității    Programului EU4Digital pentru a promova un cadru legislativ comun care să favorizeze inovarea TIC în rândul țărilor partenere din est.

În acest cadru, echipa de inovare TIC a EU4Digital a efectuat o analiză a decalajului în domeniul de politici privind gestionarea DPI pentru inovațiile digitale din Armenia, pe baza celor mai bune practici ale UE, a fi urmată de recomandări de politici adaptate și de un plan de acțiune pentru implementarea acestora. Acest articol oferă o imagine de ansamblu a celor mai bune

practici ale UE identificate în domeniul de politici ales de Armenia – „Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovațiile digitale”.

GESTIONAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ PENTRU INOVAȚII DIGITALE

Abordarea avansată în ceea ce privește proprietatea intelectuală (PI) în statele membre ale UE este că PI este un activ comercial. Succesul pieței este creat prin furnizarea de propuneri de valoare unice, în care pasul inventiv poate să nu fie nici măcar brevetabil în temeiul legislației existente.

Dincolo de funcțiile obișnuite (acordarea de putere exclusivă asupra proprietății și producerea de stimulente pentru inovare), PI poate fi o sursă de multe oportunități bune pentru dezvoltarea afacerilor – prin consolidarea poziției unei companii printre concurenți și, de asemenea, prin crearea bazei parteneriatelor strategice transfrontaliere și a industriilor.

Dezvoltarea unui ecosistem eficient pentru drepturile de proprietate intelectuală (DPI) adaptat să răspundă provocărilor economiei digitale globalizatoare necesită atât un mediu de reglementare mai bun, cât și competențe de afaceri mai bune. Nevoile de învățare ale ecosistemului DPI cresc, de asemenea, și modelele operaționale trebuie revizuite,  deoarece economia și tehnologiile se schimbă în mod semnificativ.

Ceea ce urmează este o imagine de ansamblu a principalelor componente ale politicii UE care sprijină gestionarea DPI pentru inovarea digitală.

Scutirea acordurilor de cercetare și dezvoltare și a acordurilor de transfer de tehnologie de reglementarea antimonopol

Regulamentul Comisiei (UE) Nr 1217/2010 din 14 decembrie 2010 determină principiile încheierii acordurilor CD. Regulamentul stipulează că „toate părțile la acordul CD au acces nelimitat la rezultatele finale ale cercetării și dezvoltării în comun sau ale activităților remunerate de cercetare și dezvoltare, inclusiv la drepturile de proprietate intelectuală și la know-how-ul rezultate, în vederea unor activități suplimentare de cercetare, dezvoltare și exploatare, de îndată ce acestea sunt disponibile”. Prezentul regulament intenționează să faciliteze cercetarea și dezvoltarea, protejând în același timp concurența în mod eficient.

Regulamentul Comisiei (UE) Nr 316/2014din 21 martie 2014 determină principiile de încheiere a acordurilor de transfer de tehnologie. Acest regulament intenționează să asigure o protecție eficientă a concurenței și să asigure o securitate juridică adecvată pentru întreprinderi. Regulamentul se aplică acordurilor în cazul în care

licențiatorul permite licențiatului și/sau unuia sau mai multor subcontractanți ai săi să exploateze drepturile asupra tehnologiei care fac obiectul unei licențe, eventual după alte activități de cercetare și dezvoltare ale licențiatului și/sau ale subcontractanților săi, în scopul producerii de bunuri sau servicii.

Distribuirea drepturilor de PI în timpul cercetării, dezvoltării și inovării (C&D&I) în cadrul ajutorului de stat

Normele privind ajutoarele de stat  pentru cercetarea, dezvoltarea și inovarea (C&D&I), în vigoare de la 1 iulie 2014 (COM 2014/C 198/01), stabilesc condițiile în care statele membre ale UE pot acorda ajutor de stat întreprinderilor pentru a desfășura activități de C&D&I. Comisia Europeană dispune de proceduri prin care monitorizează și aprobă ajutorul de stat, limitând în același timp denaturările concurenței care decurg din ajutorul pentru C&D&I, asigurându-se că ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare este echitabil.

Ghidurile privind normele DPI au fost elaborate pentru proiectele Orizont 2020  pentru „a proteja și a valorifica mai bine beneficiile comerciale și economice din inițiativele de cercetare și inovare finanțate de UE”. Aceste norme privind PI fac parte dintr-un set unic de norme detaliate „Normele de participare la Orizont 2020”, în timp ce specificațiile privind gestionarea și managementul PI pot fi prezentate în dispozițiile acordului de grant sau în documentele justificative ca parte a cererilor de propuneri specifice.

Gestionarea proprietății intelectuale de către universități și organizații publice de cercetare

Recomandarea 2008/416/CE privind gestionarea proprietății intelectuale în activitățile de transfer de cunoștințe și codul de bune practici pentru universități și alte organizații publice de cercetare are ca scop îmbunătățirea modului în care universitățile și organizațiile publice de cercetare (OPC) din statele membre ale UE gestionează proprietatea intelectuală și transferul de cunoștințe. Acesta încurajează statele membre ale UE să introducă politici sau orientări pentru a asigura că rezultatele cercetării științifice finanțate din fonduri publice sunt utilizate în scop comercial sau pentru continuarea cercetărilor, pentru a facilita transferul de cunoștințe de către licențiați și crearea de întreprinderi spin-off și, astfel, pentru a încuraja absorbția inovațiilor.

Codul de practică pentru universități și alte OPC-uri propune principii operaționale pe care OPC-urile și universitățile să le utilizeze atunci când își definesc sau revizuiesc politicile instituționale. Universitățile ar trebui să încurajeze rezultatele cercetării finanțate din fonduri publice să fie utilizate și diseminate, permițând în același timp protejarea proprietății intelectuale.

Ecosistemul de sprijin pentru DPI la nivelul UE și la nivel național La nivelul UE, sprijinul acordat DPI se adresează în

principal IMM-urilor care dispun de resurse limitate, timp pentru apărarea activelor care incorporează proprietatea intelectuală și cunoștințe insuficiente cu privire la dezvoltarea strategiei lor de afaceri în jurul activelor PI.

Biroul european de asistență pentru PI oferă consiliere personalizată cercetătorilor și IMM-urilor europene care participă la proiecte de cercetare finanțate de UE și IMM-urilor implicate în procesele internaționale de transfer de tehnologie, inclusiv o linie de asistență în cazul unei presupuse încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală.

Evaluarea politicii existente privind sprijinul pentru PI și eficacitatea instrumentelor de sprijin este efectuată de grupuri speciale de experți. Rapoartele (2007a,  2007b,  2013) subliniază principiile majore ale unui ecosistem eficient de sprijin pentru DPI:

  • să ofere competențe de gestionare a activelor intelectuale, mai degrabă decât să majoreze înregistrarea drepturilor de PI;
  • asigurarea legăturilor dintre sprijinul specialistului în PI și sprijinul general pentru afaceri (de exemplu, Oficiile Naționale pentru Proprietate Intelectuală și un sprijin mai general pentru inovare);
  • să asigure că sprijinul este coordonat la nivel național și la nivelul UE;
  • atitudine de client-serviciu față de IMM-uri.

O problemă importantă marcată ca urmare a evaluării practicilor UE privind sprijinul acordat IMM-urilor în domeniul DPI a fost că „cea mai bună modalitate de a oferi sprijin DPI a fost de a-l  livra ca parte a sprijinului general pentru întreprinderi” [Raportul proiectului IPorta]. La revizuirea capacităților oficiilor naționale de PI de sprijinire a IMM-urilor, s-a observat că „unele birouri naționale de PI păreau să se simtă confortabil să rămână cu rolul lor de organisme administrative. Alții s-au confruntat cu restricții legale în încercarea de a oferi sprijin IMM-urilor”.

Ecosistemul de sprijin pentru DPI al consultanților externi (în afara oficiului național de PI)

Raportul privind „Evaluarea comparativă a serviciilor naționale și regionale de sprijin pentru IMM-uri în domeniul proprietății intelectuale și industriale”, elaborat de PRO INNO Europe, a inclus o listă a serviciilor de sprijin care cuprinde 279 de organizații din 33 de țări.

Rețeaua Întreprinderilor Europene oferă sprijin de bază PI pentru proiectele transnaționale ale IMM-urilor prin:

  • Expertiză, contacte și evenimente pentru conectarea IMM-urilor cu partenerii internaționali potriviți.
  • Consultanță de specialitate pentru creștere și extindere pe piețele internaționale.
  • Servicii bazate pe soluții pentru a ajuta IMM-urile să transforme ideile inovatoare în succese comerciale internaționale.

Pentru a se ocupa de problemele privind DPI care apar în jurul activităților CD finanțate din fonduri publice, în UE există o unitate organizațională specială– Amplificatorul proprietății intelectuale (IP Booster). Această organizație este un nou  „serviciu profesional de PI pentru organizațiile publice de cercetare care doresc să valorifice rezultatele cercetării”. Experții IP Booster examinează cazul oricărei organizații care a beneficiat de finanțare din partea UE și le ghidează către cea mai bună strategie de proprietate intelectuală, fără niciun cost pentru această organizație și susținută pe deplin de CE. Setul de servicii propus de IP Booster IMM-urilor și beneficiarilor de cercetare include auditul inițial al PI; cartografierea brevetelor; evaluarea PI sau diligența necesară; brevete, cereri de proiectare și de înregistrare a mărcilor comerciale; și negocierea transferului de tehnologie.

Este semnificativ faptul că serviciile de experți sunt furnizate de companii cu experiență vastă în investiții de capital de risc și strategii de afaceri.

Problemele legate de PI apărute în jurul tehnologiilor digitale (Inteligența artificială, blockchain, tehnologiile cloud, Big Data, definiția domeniului de aplicare al brevetelor, cybersquatting etc.) sunt abordate

Deoarece tehnologiile digitale sunt complexe, se dezvoltă și se schimbă foarte rapid, organizațiile de consultanță PI  încearcă să organizeze colaborarea cu asociațiile specializate în afaceri IT, care creează chiar și grupuri speciale de lucru cu implicarea experților din mediul de afaceri corporativ, pentru a studia particularitățile DPI în jurul tehnologiilor digitale și pentru a elabora orientări care pot fi acceptate de oficiile naționale de PI, OEB și OMPI. DIGITALEUROPE  găzduiește un grup de lucru care include peste 130 de membri și abordează problemele în materie de secrete comerciale, brevete unitare și aplicarea DPI în țările terțe.

Diverse instrumente online sunt disponibile pentru IMM-uri și organizații

Sunt disponibile diverse instrumente pentru IMM-uri și organizații care le ghidează în ceea ce privește provocările și numărul mare de organizații pentru diverse probleme legate de DPI. De exemplu, cursuri de formare online; webinar-uri regulate;  PI pentru seria de afaceri pentru IMM-uri;  Baza de date a Directoratului privind semnalizarea al Biroului european de asistență PI; Instrucțiuni ale OEB  privind protecția IP; Portalul Tău UE Europa; proiectul  ip4inno (Proprietate Intelectuală pentru Inovare)  etc.Statisticile sau studiile de caz sunt colectate cu privire la importanța comercială a gestionării DPI; datele empirice sunt utilizate de factorii de decizie politică pentru a

înțelege mai bine problemele și pentru a îmbunătăți ecosistemul DPI

Tabloul de bord 2019 privind proprietatea intelectuală pentru ÎMM-uri a constatat că „după înregistrarea drepturilor lor de PI, 54% dintre proprietari au susținut că au resimțit un impact pozitiv. Principalele impacturi identificate au fost creșterea reputației (52 %), cifra de afaceri (39 %) și capacitatea de a accesa noi piețe (37 %)”.

Pașii următori

Raportul complet elaborat de echipa de Inovare TIC a EU4Digital privind cele mai bune practici ale UE în domeniul ‘gestionării drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovațiile digitale ‘ a fost utilizat pentru a dezvolta cadrul de analiză a decalajului pentru Armenia; pe baza analizei decalajului, un set de recomandări de politici a fost  elaborat și coordonat cu omologii naționali.

Aceste recomandări vor sta la baza elaborării unui plan de acțiune individual de implementare a politicii naționale  pentru Armenia, care este acum în proces de dezvoltare. Planul de acțiune va identifica părțile interesate concrete din țara parteneră, instrumentele, platformele și practicile UE care pot fi accesate și adoptate și, eventual, omologii concreți din țările UE.  Alte activități ale programului (formare, vizite de studiu, evenimente de colaborare în rețea, activități de promovare etc.) vor sprijini apoi părțile interesate în activitățile lor ulterioare privind depășirea lacunelor.

Adoptarea celor mai bune practici ale UE în acest mod va contribui la stimularea dezvoltării unui ecosistem matur de gestionare a DPI pentru inovațiile digitale în țările parteneriatului estic. În cele din urmă, un cadru legislativ comun va permite Armeniei să beneficieze mai bine de piața unică digitală a UE și să facă schimb și să dezvolte noi idei inovatoare cu omologii din statele membre ale UE.