Moldova adoptă un pachet legislativ pentru digitalizarea economiei

  • Data: 18/11/21
  • Distribuie:

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat săptămâna trecută primul pachet legislativ pentru digitalizarea economiei. Documentul vine să implementeze mai multe acțiuni cheie din „Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic”, întocmită de Consiliul Economic de pe lângă Prim-Ministru, cu sprijinul financiar al partenerilor de dezvoltare.

Setul de amendamente legislative adoptate pe 11 noiembrie are drept scop atingerea unui impact maxim în termen scurt, punând accentul pe intervenții legislative care să stimuleze interacțiunea la distanță între guvern, business și consumator.

Legea vizează ajustarea a 29 de acte legislative pentru a depăși constrângerile existente care limitează posibilitățile de interacțiune la distanță, promovarea serviciilor digitale și a identității electronice pentru antreprenori și cetățeni.

Legislația adoptată va permite înregistrarea de la distanță a unei companii, modificarea documentelor de constituire sau de lichidare a afacerii; posibilitatea utilizării semnăturilor electronice în raporturile de muncă dintre angajator și salariat, inclusiv semnarea contractelor de muncă la distanță; recunoașterea unilaterală a semnăturilor electronice avansate calificate emise în țările UE și posibilitatea de a interacționa cu autoritățile moldovenești la distanță pentru diasporă și investitorii europeni; și posibilitatea de a obține semnături electronice avansate calificate în consulatele Moldovei din străinătate.

Modificările legislative permit, de asemenea, utilizarea pe scară largă a documentelor electronice și consolidarea prevederilor Legii cu privire la semnătura electronică și documentul electronic în beneficiul cetățenilor. De asemenea, acesta introduce procura electronică în relațiile cu autoritățile publice, și obligă instituțiile publice, în primul rând Agenția Servicii Publice și primăriile, să recepționeze documente electronice și să elibereze diverse documente (hotărâri, certificate, extrase, acte permisive etc.) în format electronic ca prioritate.

Totodată, modificările vor facilita înregistrarea de la distanță pe portalul de achiziții publice și, ulterior, desfășurarea achizițiilor publice electronice, și reglementează utilizarea documentelor electronice în alte domenii de importanță pentru afaceri, inclusiv relațiile cu companiile de utilități publice ( gaz, electricitate, apă/canalizare, comunicații, etc.).

Full story