Moldova face un pas înainte spre dezvoltarea abilităților digitale în școli

  • Data: 28/07/20
  • Distribuie:

La 22 iulie Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Asociaţia Naţionala a Companiilor Private din domeniul TIC și Centrul de Instruire și Inovații TIC – Tekwill au semnat un memorandum privind dezvoltarea sistemului educațional din Moldova bazat pe competențe digitale ca răspuns la criza COVID-19.

Memorandumul de înțelegere privind „Dezvoltarea competențelor digitale, IT și STEM pe tot parcursul vieții” prevede elaborarea suporturilor didactice digitale și dotarea școlilor cu echipamentele necesare pentru introducerea educației digitale la toate nivelele.

De asemenea, documentul mai presupune pregătirea cadrelor didactice în adoptarea și promovarea tehnologiilor informaționale, precum și asigurarea calității și relevanței competențelor TIC pentru activitatea profesională în condițiile unei economii digitale, prin armonizarea educației TIC în Republica Moldova cu cerințele actuale ale pieței muncii.

„Tehnologia și inovația reprezintă viitorul. Sunt termeni, care au pătruns în cele mai diverse domenii ale societăţii, de la afaceri până la sport, de la educaţie şi sănătate până la o gamă largă de servicii. Este bine cunoscut faptul că forța de muncă calificată constituie elementul cheie pentru crearea și dezvoltarea afacerilor, iar companiile IT din Moldova se confruntă cu un deficit de personal calificat, care să corespundă exigențelor și provocărilor mediului de afaceri din IT. În acest sens, sunt necesare soluții educaționale inovative, dar cu impact rapid, care să abordeze atât calitatea capitalului uman, cât și ecosistemul antreprenorial, ca provocări pentru inovația digitală și afacerile IT de succes”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Sectorul TIC înregistrează progrese semnificative în Moldova: 2.145 de companii cu peste 27.000 de angajați lucrează în sectorul IT, cota sectorului TIC în produsul intern brut al țării constituind circa 7%.

Comunicat de presă