Moldova ratifică acordul de cooperare vamală al UE și decizia cu privire la operatorii economici autorizați

  • Data: 26/05/23
  • Distribuie:

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat un acord cu Uniunea Europeană privind aderarea la programul de cooperare în domeniul vamal al UE și o decizie privind recunoașterea reciprocă a programului UE-Moldova a operatorilor economici autorizați.

Acordul a fost semnat la Bruxelles la 7 februarie și ratificat în jurul datei de 11 mai 2023. Acesta va consolida cooperarea dintre autoritățile vamale ale Republicii Moldova și țările UE în contextul angajamentelor de integrarea europeană a Republicii Moldova, într-un efort comun de asigurare a securității frontierelor și de facilitare a comerțului. Acordul va intensifica, de asemenea, cooperarea cu autoritățile vamale din alte țări semnatare. 

Acțiunile comune din cadrul acordului includ consolidarea capacității administrative și informatice, dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene și implementarea inovațiilor în domeniul politicii vamale. Primele echipamente au fost deja livrate în Moldova și vor asigura legătura dintre sistemele fiscale naționale și cele europene. 

De asemenea, spre finele lunii aprilie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat decizia nr. 1/2022 a Subcomitetului Vamal UE-Moldova cu privire la recunoașterea reciprocă a programului UE-Moldova privind Operatorii Economici Autorizați (AEO), care fusese adoptată la Bruxelles la 3 octombrie 2022. Ratificarea acestei decizii ar trebui să întărească cooperarea dintre autoritățile vamale ale Republicii Moldova și cele ale Uniunii Europene în cadrul implementării Acordului de Asociere MOLDOVA-UE.  

Astfel, fiecare autoritate vamală va oferi beneficii participanților la programul celeilalte autorități. Agenții economici care obțin statutul de AEO vor beneficia de mai multe avantaje, precum controale reduse, tratament prioritar la vămuire, prioritate la controlul transporturilor și un mecanism comun de asigurare a continuității activității în cazul perturbărilor comerciale.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, scopul final al ratificării acestei decizii este de a spori securitatea, fiabilitatea și facilitarea schimburilor comerciale între Moldova și UE. 

Informații suplimentare

Vezi articolele de pe site-urile de știri din Republica Moldova despre ratificarea acordului de aderare la programul UE de cooperare vamală și despre ratificarea deciziei cu privire la recunoașterea reciprocă a programului UE-Moldova privind operatorii economici autorizați