Networking privind dezvoltarea ecosistemelor de inovare TIC: abilitarea start-up-urilor și a IMM-urilor prin asociații și comunități formale

  • Data: 24/05/21
  • Distribuie:

Pe 18 mai, evenimentul EU4Digital de networking privind dezvoltarea ecosistemelor de inovare TIC a reunit participanți din șase țări partenere din est și organizațiile lider din UE de susținere a construirii ecosistemelor pentru start-up-uri și IMM-uri inovatoare. Evenimentul a discutat rolul și importanța comunităților de experți și a constructorilor de ecosisteme în dezvoltarea ecosistemelor de inovare.

Evenimentul a găzduit reprezentanți ai organizațiilor cheie ale UE, care au prezentat inițiative și proiecte de consolidare a capacităților pentru dezvoltarea ecosistemelor. Organizațiile incluse:

Evenimentul a atras în jur de 70 de participanți în total  și 51 de organizații din sectorul  public și privat din țările partenere din est. Discuția a avut loc între reprezentanții organizațiilor de sprijin pentru afaceri, rețele și asociații, parcuri tehnologice, precum și reprezentanți la nivel ministerial și agențiile care coordonează dezvoltarea de ecosisteme de inovare în țările partenere din est.

Evenimentul a fost deschis de Liderul Echipei Programului EU4Digital Artūras Piliponis, care a prezentat programul EU4Digital și obiectivele evenimentului de networking.

Aceasta a fost urmată de discursul cheie despre „înțelegerea ecosistemelor antreprenoriale TIC în țările partenere din est și rolul unui constructor de ecosisteme de Jesus Lozano, Expert principal al echipei de inovare TIC în Programul EU4Digital. Lozano a definit ecosistemul de inovare TIC ca uniunea entităților publice și private pentru a promova crearea de noi inovații și companii și pentru a le asigura succesul oferindu-le acces la cunoștințe, capital, piață și resurse (facilități). Apoi, făcând referință la Ghidul recent dezvoltat pentru construirea ecosistemelor antreprenoriale TIC în țările partenere din est: analiza  maturității și recomandări, el a prezentat analiza maturității ecosistemelor antreprenoriale a țărilor partenere din est și a subliniat necesitatea constructorilor de ecosisteme, care ar corela eforturile depuse de actorii din sectorul public si cel privat. Rolul comunităților de experți este, de asemenea, foarte semnificativ, deoarece sprijină guvernele cu expertiză în materie pentru a lua decizii strategice în ceea ce privește dezvoltarea ecosistemelor. Domnul Shota Murtskhvaladze, membru al Consiliului clusterului TIC din Georgia, a provocat o discuție privind participarea instituțiilor guvernamentale pe piață. Relaționarea privind dezvoltarea ecosistemelor TIC a fost continuată de Chiara Frencia, membră a Consiliului de administrație al SERN, care a prezentat „Propunerea de valoare a Rețelei de Start-up-uri Europene – Startup Europe Regions Network. Doamna Frencia a prezentat beneficiile SERN pentru asociații, acceleratoare, incubatoare, organizații de instruire înregistrate (RTO), universități, autorități locale, și agenții de dezvoltare și inovare care vizează dezvoltarea ecosistemului de start-up-uri și IMM-uri. Serviciile organizației sunt

de asemenea, accesibile părților interesate din țările partenere din est prin intermediul calității de membru gratuite. Vorbitorul a prezentat inițiativele SERN în domeniile achizițiilor în materie de inovare, instrumentelor financiare pentru inovare, inovării la locul de muncă și corelării între TIC și arte și a invitat organizațiile din țările partenere din est să continue să colaboreze pe aceste teme cu organizațiile din regiunea UE. 

A doua parte a evenimentului s-a axat pe comunitățile de experți care se concentrează pe dezvoltarea piețelor digitale. Reprezentanții Alianței Europene pentru IMM-uri Digitale Sebastiano Toffaletti, Secretar General, Annika Linck, Manager Principal Politici și Justina Bieliauskaite, Director de Proiecte, au prezentat ‘Propunerea de valoare a Alianței europene pentru IMM-uri Digitale‘. Fiind prima și cea mai mare asociație europeană  a IMM-urilor din domeniul TIC, Alianța Europeană pentru IMM-uri Digitale implică 30 de organizații membre de sprijin pentru afaceri (BSO) reprezentând peste 20 000 de IMM-uri digitale din Europa. Vorbitorii au prezentat principalele fluxuri de servicii furnizate BSO-urilor membre, care acoperă activitățile de politici, relaționarea și accesul la finanțare. În special, a fost explicat mecanismul grupurilor de lucru privind politicile, care permite consolidarea IMM-urilor digitale și sprijină parteneriatele largi pentru dezvoltarea de politici UE în domeniul piețelor digitale. Rezultatele de succes ale acestor grupuri de lucru au fost prezentate cu exemple în domeniile standardizării și IA.  În cele din urmă, participanților din țările partenere din est li s-au propus noi oportunități pentru depunerea în comun a proiectelor finanțate de UE și relaționarea cu BSO-uri din UE.

Ultima parte a sesiunii s-a axat pe modalitățile prin care părțile interesate din țările partenere din est ar putea construi comunități digitale și de inovare împreună cu omologii lor din UE. Doamna Lisa Ehrentraut, Liderul Echipei de Operațiuni la BITMi, a prezentat Experiența Asociației Federale a IMM-urilor TIC din Germania. Doamna Ehrentraut a prezentat modalitățile în care BITMi își construiește grupurile de lucru și modul în care acestea contribuie la dezvoltarea pieței digitale. Ea a împărtășit, de asemenea, modalitățile prin care apartenența la Alianța europeană a IMM-urilor digitale completează activitățile naționale și ar putea fi reprodusă în țările partenere din est.

După aceasta, Domnul Sebastiano Toffaletti a împărtășit „experiența Alianței IMM-urilor digitale din Italia„, explicând modelul de membru hibrid al diferitelor tipuri de actori interesați de dezvoltarea piețelor digitale. El a invitat, de asemenea, BSO-urile din țările partenere din est să consolideze experiențele naționale și să construiască parteneriate internaționale prin intermediul Alianței Europene pentru IMM-uri digitale.

În încheierea evenimentului, Anna Pobol, Lidera domeniului tematic al EU4Digital – Inovare în domeniul TIC, a remarcat importanța pentru actorii ecosistemului din țările partenere din est de a colabora cu cadrele instituționale stabilite. În plus, este important să se aprofundeze cunoștințele privind modelele, procedurile, instrumentele și expertiza operaționale și organizaționale care sunt deja aprobate în UE în ceea ce privește dezvoltarea piețelor digitale și creșterea start-up-urilor și IMM-urilor inovatoare.

Prezentări:

***

Evenimente de networking în domeniul Inovării TIC

Evenimentul privind dezvoltarea ecosistemelor TIC a fost ultimul eveniment din seria organizată de echipa de inovare în domeniul TIC a Programului EU4Digital. Până în prezent, au fost organizate o serie de evenimente de networking în diferite domenii de politici, cum ar fi blockchain, accesul la finanțare, dezvoltarea clusterelor TIC, gestionarea proprietății intelectuale și dezvoltarea centrelor de inovare digitală. Evenimentele de networking în domeniul Inovării TIC au scopul de a facilita crearea de comunități a țărilor partenere din est în domeniile de politici selectate privind inovarea TIC.  Pe lângă crearea de rețele în regiune, aceștia depun eforturi pentru stabilirea unor punți bilaterale și multilaterale între organizațiile partenere din est și părțile interesate din UE pentru a facilita activități și proiecte comune durabile în continuare. Aceste eforturi vizează o cunoaștere generală mai profundă și o înțelegere a celor mai bune practici relevante ale UE de către părțile interesate din regiune. Prin urmare, seria de evenimente vizează un public larg, incluzând reprezentanți și agenții la nivel ministerial, asociații și rețele de domenii de politici relevante, organizații de infrastructură TIC, precum și alți actori ai ecosistemelor de inovare TIC.