Finalizate

Proiectul Dezvoltarea serviciilor digitale centrate pe cetățeni și-a propus să îmbunătățească dezvoltarea serviciilor digitale publice în Armenia prin îmbunătățirea capacității de gestionare a e-guvernării, elaborarea politicilor, implementarea politicilor și dezvoltarea serviciilor de identificare digitală (servicii eID) pentru furnizarea de servicii publice. A efectuat identificarea e-serviciilor de top: cartografierea și dezvoltarea catalogului de servicii pentru serviciile …

Dezvoltarea serviciilor digitale centrate pe cetățean Read More »

Programul, implementat de către Consiliul Europei, va contribui la îmbunătățirea rezilienței cibernetice și a răspunsului justiției penale a țărilor partenere ale PaE și se va axa pe două componente principale. În primul rând, elaborarea mecanismelor tehnice și de cooperare care sporesc securitatea cibernetică și pregătirea împotriva atacurilor cibernetice, și al doilea, implementarea integrală a unui …

CyberEast – Acțiune cu privire la Criminalitatea Informatică pentru Reziliența Cibernetică în regiunea Parteneriatului Estic Read More »

Proiectul se axează pe apropierea în continuare a tuturor țărilor partenere din est de pilonii de bază ai UE privind securitatea cibernetică, ținând cont de nivelul diferit de avansare dintre țările partenere. Obiective Obiectivul proiectului este de a dezvolta mecanisme tehnice și de cooperare care să sporească securitatea cibernetică și pregătirea împotriva atacurilor cibernetice, în …

EU4Digital: Cybersecurity East Read More »

Proiectul, implementat de Banca Mondială, susține țările din cadrul Parteneriatului Estic la elaborarea și implementarea primelor etape ale strategiilor naționale privind comunicațiile în bandă largă, în conformitate cu strategiile relevante ale UE, oferind asistență tehnică și sprijin la consolidarea capacităților.  Obiective Principalul obiectiv al proiectului este accelerarea dezvoltării comunicațiilor în bandă largă în regiunea PaE …

Strategiile privind comunicațiile în bandă largă ale inițiativei EU4Digital în regiunea PaE Read More »

Proiectul de trei ani EU4Armenia: e-Gov Actions (2017-2020 – 5.65 milioane Euro) are scopul să creeze o platformă guvernamentală de interoperabilitate ce va permite o conectivitate securizată simplificată și standard între toate organizațiile administrației publice din Armenia, precum și introducerea soluției de Ghișeu Unic pentru punctele de trecere a frontierei. Proiectul va spori transparența, controlul …

EU4Armenia: Acțiunile e-Gov Read More »

Proiectul de trei ani urmărește să permită distribuirea echitabilă și transparentă a subvențiilor agricole, să furnizeze date fiabile pentru utilizare la elaborarea politicilor și evaluarea impactului politicilor și în cele din urmă să contribuie la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.

Proiectul (2017-2019 – 0.8 milioane Euro) are scopul să sporească eficiența și eficacitatea lucrului Serviciului Vamal pe traseul Novaya Huta-Novi Yarylovychi la punctul de trecere a frontierei și darea în exploatare a unui sistem de control automat inteligent de supraveghere video cu echipament, hardware și software IT.

Acest Proiect Twinning  (2019-2021- 1.2 milioane Euro) finanțat de UE are scopul de a spori capacitatea de schimb de date spațiale, de a îmbunătăți e-serviciile și capacitatea IT a ANC și de a consolida capacitatea de producere, gestionare și schimb de date în ANC.  

Scopul acestui Proiect Twinning (2017-2019 – 1,7 milioane Euro) a fost de a susține Georgia la elaborarea cadrului de reglementare pentru Telecom și dezvoltarea capacităților operaționale în conformitate cu cadrul de reglementare UE și asigurarea unui mediu competitiv pentru toți actorii de pe piață în sectorul de comunicații electronice din Georgia.  

Proiectul (2017-2019 – 1 milion Euro) acordă asistență la pregătirea pentru implementare a conceptului de Ghișeu Unic cu privire la mărfurile importate, exportate din și în tranzit prin Moldova și susține pregătirea pentru Convenția privind regimul de tranzit comun și Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri (inclusiv Sistemul nou computerizat de tranzit).

Scroll to Top