În proces de desfășurare

Prin intermediul proiectului Moldova Cybersecurity Rapid Assistance /Asistență rapidă în domeniul securității cibernetice , Uniunea Europeană sprijină autoritățile naționale competente în alinierea operațiunilor lor la Directiva NIS2, care este legislația la nivelul UE privind securitatea cibernetică pentru rețele și sisteme informaționale. Proiectul își propune să crească reziliența cibernetică a organizațiilor din sectorul public din Moldova …

Asistență rapidă în domeniul securității cibernetice în Moldova Read More »

UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) investesc în extinderea rețelei naționale de bandă largă pentru a oferi servicii de internet rapide și fiabile în zonele rurale din Georgia. Acest proiect emblematic privind rețeaua rurală de fibră optică sprijină conectivitatea digitală, unul dintre domeniile cheie ale Planului economic și de investiții al UE pentru Parteneriatul …

Rețea rurală de fibră optică Read More »

Proiectul Rețeaua Cluburilor Tehnologice pentru Tineret a fost lansat de Universitatea de Stat Ilia și organizații partenere cu finanțare și sprijin din partea Uniunii Europene. Proiectul este gestionat de Delegația Uniunii Europene în Georgia în cadrul acțiunii Contractul de performanță al reformei sectoriale a UE (SRPC), Dezvoltarea competențelor și corelarea cu nevoile pieței muncii. Scopul …

Rețeaua de cluburi tehnologice pentru tineret Read More »

Proiectul Edineț – Perspective asupra orașelor de mâine, finanțat de UE, a fost dezvoltat cu obiectivul specific de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, satisfacția cetățenilor și serviciul public în municipiul Edineț din Moldova. Pe baza aportului primăriilor locale cu privire la provocările cu care se confruntă în domeniul dezvoltării urbane, proiectul preconizează să implementeze o …

Edineț – Perspective asupra orașelor de mâine Read More »

În parteneriat cu Banca Mondială (BM), UE a semnat Acordul administrativ pentru Facilitatea de asistență tehnică rapidă din Azerbaidjan (AZTAF). În contextul priorităților naționale Azerbaidjan 2030 pentru dezvoltare socio-economică, AZTAF include o serie de activități programatice și la cerere, oferind sprijin consultativ și analitic și consolidarea capacității agendei Guvernului Azerbaidjanului. Activitățile sunt aliniate la cele …

Acord administrativ pentru Facilitatea de asistență tehnică rapidă din Azerbaidjan (AZTAF) Read More »

Proiectul de trei ani Sprijin privind politicile digitale din Ucraina ajută Ministerul Transformării Digitale și Comisia Națională pentru Reglementarea de Stat a Comunicațiilor și Informatizării din Ucraina în formularea, adaptarea și dezvoltarea ulterioară a politicii lor în materie de economie digitală. Proiectul se preconizează să transpună legislația UE în domeniul economiei digitale în legislația ucraineană …

Sprijin privind politica digitală din Ucraina Read More »

Proiectul de trei ani, finanțat de UE, Minimizarea impactului epidemiei de Covid-19 în Georgia prin telemedicină și soluții de e-sănătate este un parteneriat între Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Organizația Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS). Acesta își propune să reducă …

Minimizarea impactului epidemiei de Covid-19 din Georgia prin telemedicină și soluții de e-sănătate Read More »

Proiectul de doi ani Dezvoltarea și introducerea soluțiilor de e-justiție în Armenia urmărește să stabilească o platformă unificată de e-justiție care să servească drept punct focal pentru toate sistemele informaționale interconectate și să permită persoanelor să se conecteze și să trimită/primească informații de la un singur punct de acces. Pentru a spori accesibilitatea la justiție …

Dezvoltarea și introducerea soluțiilor de e-justiție în Armenia Read More »

Proiectul EU4DigitalUA sprijină transformarea digitală a Ucrainei și armonizarea cu Piața Unică Digitală a UE, inclusiv transformarea digitală, securitatea cibernetică sporită și protecția datelor, implementarea Acordului de Asociere UE-Ucraina și dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă. Programul EU4DigitalUA este compus din următoarele șase componente: Interoperabilitatea și infrastructura guvernamentală digitală. Consolidarea instituțională și dezvoltarea capacităților. Comunicarea și …

EU4DigitalUA Read More »

EaPConnect (2020-2025 – 10 milioane EUR) își propune să reunească comunitățile de cercetare și educație din UE și țările partenere din Est și să reducă decalajul digital. Proiectul va extinde infrastructura de rețea pentru a extinde schimbul științific peste granițe, va oferi noi servicii pentru a consolida cooperarea internațională în domeniul cercetării și educației, va …

EU4Digital: Conectarea Comunităților de Cercetare și Educație (EaPConnect) Read More »

Scroll to Top