Acordul Regional de Roaming: cum pot scădea prețurile pentru serviciile de roaming în țările partenere din est cu aproape 90%

  • Data: 19/11/20
  • Distribuie:

Prețurile pentru serviciile de roaming în țările partenere din est se preconizează să scadă cu aproape 90% până în 2026, în baza unui Acord Regional de Roaming care în prezent este în proces de finalizare cu sprijinul EU4Digital.

În februarie 2019, în cadrul celei de-a Treia Reuniuni Ministeriale a Parteneriatului Estic privind Economia Digitală, cele șase țări partenere din est și-au reafirmat angajamentul de a semna un Acord Regional de Roaming (RRA). În urma acestei aprobări finale, echipa Programului EU4Digital responsabilă pentru Normele în domeniul Telecomunicațiilor a lucrat la o inițiativă regională care vizează armonizarea cadrelor internaționale de reglementare pentru serviciile de roaming mobil în țările partenere din est.

Geografie

RRA acoperă capacitatea clienților operatorilor de telefonie mobilă din țările partenere din est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) de a utiliza serviciile mobile în timp ce vizitează oricare dintre cele șase țări partenere din est.

Impact

Un Raport privind Roamingul realizat de Programul EU4Digital arată că RRA ar aduce un beneficiu pozitiv societății din țările partenere din est.  Se preconizează ca prețurile serviciilor de roaming pentru clienți în cele șase țări partenere din est să fie reduse treptat pe parcursul unei perioade de tranziție de cinci ani, permițând ajustările necesare pe piață.

La sfârșitul acestei perioade, în 2026, se preconizează ca prețurile cu amănuntul pentru serviciile de roaming din țările partenere din est să fie reduse cu 87% pentru consumatori. Impactul general pozitiv este estimat la 4,6 milioane EUR, cifră care reprezintă diferența dintre surplusul consumatorilor și pierderile de venituri pentru operatorii de telefonie mobilă.

Servicii

Toate serviciile de comunicații mobile disponibile în mod normal unui client în roaming sunt acoperite de RRA:

  • efectuarea și primirea apelurilor vocale;
  • trimiterea și primirea SMS-urilor;
  • utilizarea serviciilor de transmisie de date  mobile.

Pașii următori

Pentru a semna RRA, procedurile naționale de aprobare privind textul RRA final trebuie finalizate în fiecare țară parteneră din est. Următoarea cronologie este prevăzută pentru RRA:

  • Toamna 2021

Miniștrii țărilor partenere din est intenționează să semneze RRA.

  • Pe parcursul anului 2021

Adoptarea oricăror modificări ale legilor și / sau regulamentelor, necesare pentru atingerea obiectivelor și implementarea RRA.

  • 1 Ianuarie 2022

RRA intră în vigoare, oamenii din țările partenere din est vor plăti mai puțin pentru serviciile de comunicații mobile în roaming în cele șase țări partenere din est.

  • 2023-2025

Prețurile pentru serviciile de roaming vor continua să scadă în conformitate cu planul propus. Se preconizează ca până la sfârșitul acestei perioade, în 2026, tarifele pentru roaming pentru clienți să fie reduse cu 87%.

  • 1 Ianuarie 2026

Se estimează că tarifele de roaming pentru clienți vor fi reduse în continuare, ca urmare a reflectării noilor rate ale UE pentru prețurile de vânzare en-gros și stabilirea tarifelor de vânzare cu amănuntul prin adăugarea prețurilor interne efective calculate.

După semnarea RRA, aceasta va asigura o scădere substanțială a prețurilor pentru serviciile de roaming aplicabile în rândul celor șase țări partenere din est. Acest lucru ar permite clienților serviciilor de roaming ai rețelelor de comunicații mobile să se bucure de servicii mai accesibile în roaming în alte țări partenere din est. În plus, implementarea modificărilor în cadrul legislativ și de reglementare necesare pentru introducerea RRA ar fi, de asemenea, un pas spre armonizarea setărilor lor de reglementare naționale cu cadrul de reglementare al UE.

Zona de roaming internațional între țările partenere din est și statele membre ale UE

Un angajament de a explora posibilitatea creării unui spațiu comun de roaming internațional, inclusiv reducerea durabilă din punct de vedere economic a tarifelor pentru serviciile de roaming între țările partenere din est și statele membre ale UE a fost confirmat la cea de-a Treia Reuniune Ministerială a Parteneriatului Estic privind Economia Digitală din februarie 2019. De asemenea, s-a convenit lansarea discuțiilor și efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru susținerea acestui proces.

În urma acestei aprobări finale din partea miniștrilor Parteneriatului Estic, Programul EU4Digital a lansat în octombrie 2020 studiul privind roamingul PaE-UE, care este o nouă activitate în domeniul tematic al Normelor privind Telecomunicațiile. Una dintre ipotezele care stau la baza evaluării în continuare a fezabilității unui spațiu comun de roaming din cadrul PaE-UE este semnarea RRA între țările partenere din est, care este facilitată și de echipa EU4Digital.

Ceremonia de semnare a RRA este preconizată pentru toamna 2021. Privind mai departe, în cazul în care spațiul comun de roaming dintre PaE și Statele Membre ale UE se va dovedi fezabil, studiul PaE-UE va viza sugerarea celei mai adecvate opțiuni juridice, economice și tehnice pentru implementare.