Atelier regional privind dezvoltarea unui cadru de competențe digitale pentru IMM-uri și microîntreprinderi

  • Data: 25/09/20 până la 25/09/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital va organiza un atelier regional privind dezvoltarea unui cadru de competențe pentru IMM-uri și microîntreprinderi pe 25 septembrie 2020.

Obiectivul atelierului va fi să obțină contribuții reprezentative din partea țărilor partenere din est cu privire la alinierea necesară a patru Profiluri de sarcini de muncă la nevoile IMM-urilor și microîntreprinderilor din țările partenere din est și să discute pașii următori pentru dezvoltarea și alinierea unui cadru comun de competențe digitale.

EU4Digital lucrează acum la un Cadru de Competențe care să contribuie la stabilirea unui limbaj comun pentru competențele digitale și să sprijine dezvoltarea traiectoriei educaționale și profesionale. Cadrul va consta din trei elemente:

  • Metodologia care descrie metodele de dezvoltare, procesul și obiectivele Cadrului de Competențe.
  • Liniile directoare pentru utilizarea Cadrului de Competențe pentru IMM-uri și microîntreprinderi în țările partenere din est.
  • Profiluri selectate ale sarcinilor la locul de muncă, inclusiv competențele și abilitățile cheie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice la locul de muncă în cadrul unui IMM sau al unei microîntreprinderi, după cum au fost selectate de Rețeaua de Competențe Digitale.

Profilurile sarcinilor la locul de muncă dezvoltate ca parte a Cadrului de Competențe vor sprijini recalificarea și perfecționarea angajaților IMM-urilor și micro-întreprinderilor pentru a le permite să îndeplinească roluri digitale în conformitate cu un standard internațional de competență digitală. Profilurile sarcinilor la locul de muncă pot fi utilizate în continuare pentru a crea anunțuri de recrutare, a dezvolta documentația internă privind performanța angajaților și sarcinile de muncă, precum și pentru a dezvolta traiectorii educaționale specifice pentru a spori performanța angajaților în anumite aspecte ale muncii lor. Cele patru Profiluri ale sarcinilor la locul de muncă care vor fi dezvoltate după cum au fost selectate de Rețeaua de Competențe Digitale sunt:

  • Rolul Transformării Digitale;
  • Rolul Specialistului în domeniul Datelor;
  • Rolul Specialistului în Securitatea Informațiilor;
  • Rolul Educatorului Digital.

Programul EU4Digital sprijină dezvoltarea unui Cadru de Competențe Digitale pentru IMM-uri și microîntreprinderi în țările Partenere din est, precum și organizarea cursurilor de instruire, a conferințelor și vizitelor de studiu în statele membre ale UE pentru factorii de decizie politică și furnizorii de instruire pentru diseminarea practicilor UE.

Link de înregistrare: https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_aXjfDp54ni98vjf