Cum vor arăta prioritățile Parteneriatului Estic în domeniul Digital după 2020? Părțile interesate din UE și PaE discută domeniile de acțiune în cadrul Reuniunii virtuale a Comitetului Director al EU4Digital

  • Data: 09/10/20
  • Distribuie:

A doua zi a săptămânii Reuniunii Comitetului Director al EU4Digital din 6 octombrie s-a axat pe viitor – care sunt prioritățile digitale cheie în Parteneriatul Estic (PaE) după 2020?  Adunând virtual peste 100 de participanți, inclusiv reprezentanți ai Comisiei Europene, părți interesate de nivel înalt din PaE și echipele programului EU4Digital, sesiunile au reafirmat importanța sprijinirii transformării digitale în PaE în anii următori.

Digitalul este o componentă vitală a afacerilor și societății moderne, într-un moment în care are loc un număr tot mai mare de interacțiuni în spațiul digital. Pandemia de COVID-19 a scos în evidență necesitatea unor investiții suplimentare în Digital, pentru a facilita creșterea și inovarea, în pofida restricțiilor cu privire la adunările fizice.

Săptămâna virtuală a Comitetului Director al EU4Digital a oferit oportunitatea de a discuta viitoarele priorități pentru regiune și domeniile în care Uniunea Europeană poate continua să sprijine transformarea digitală și să producă beneficii tangibile pentru întreprinderile și cetățenii din PaE.

Anul 2020 marchează o tranziție în agenda pe termen lung a UE în sprijinirea Digitalului în Parteneriatul Estic.  Actuala agendă politică a celor 20 de Rezultate pentru 2020 va fi finalizată până la sfârșitul anului, cu un set nou de obiective pentru perioada de după 2020 ocupând locul central. Comunicarea Comună a UE privind „Consolidarea Rezilienței – un Parteneriat Estic care produce rezultate pentru toți”, adoptată în martie 2020, stabilește principalele elemente ale sprijinului UE acordat PaE, inclusiv consolidarea sectorului digital ca unul dintre cele cinci obiective de politici principale ale PaE.

Dialog cu privire la viitoarele priorități digitale ale Parteneriatului Estic

Dl Mathieu Bousquet de la Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) a Comisiei Europene a deschis discuția subliniind rolul cheie al reprezentanților țărilor partenere din est în furnizarea contribuției lor la viitoarele priorități digitale, care pot deschide calea către acțiuni măsurabile și impact în regiune.

Discutând despre posibilele priorități viitoare ale UE în regiune, dl Bousquet a sugerat ca domenii relevante dezvoltarea infrastructurii digitale, inclusiv reducerea prețurilor pentru roaming în Parteneriatul Estic și accesul la internet de mare viteză, e-Guvernarea și digitalizarea serviciilor publice, precum și facilitarea economiei digitale din regiune. Comerțul transfrontalier, îmbunătățirea competențelor digitale și creșterea rezilienței cibernetice a țărilor partenere din est au fost enumerate în continuare ca potențiale domenii prioritare ale UE.

„UE va investi în transformarea digitală a țărilor Partenere în conformitate cu legislația și cele mai bune practici ale UE”, a subliniat domnul Bousquet.

Dl David Ringrose, Șeful Unității pentru acțiuni de Informare în materie de politici și afaceri internaționale din cadrul Direcției Generale Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) a Comisiei Europene, a reiterat angajamentul UE de a facilita transformarea digitală în UE și de a sprijini PaE în acest domeniu: „Vor fi timpuri foarte interesante pentru UE și politica sa digitală și este important să ne asigurăm că toată munca pe care o depunem în cadrul UE aduce beneficii și partenerilor noștri din est”, a spus el.

Dezvoltarea următoarei generații de tehnologii, inclusiv supercalculatoare, blockchain și IA, va forma o parte importantă a propriei agende digitale a UE, a spus dl Ringrose, adăugând că utilizarea tehnologiilor digitale pentru a contribui la obiectivele de mediu și de acțiune climatică și îmbunătățirea sistemelor educaționale prin capacități digitale și abilități digitale, au fost domenii cheie pentru digitalizarea viitoare a UE. În plus, securitatea cibernetică, infrastructurile de rețea de mare capacitate și securitate, confidențialitatea și sistemele de gestionare a datelor vor fi esențiale pentru ancorarea transformării digitale în UE și, de asemenea, relevante pentru viitoarele priorități ale PaE.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții țărilor partenere din est și-au împărtășit opiniile cu privire la viitoarele priorități digitale. Acestea au inclus servicii de e-Guvernare pentru cetățeni și întreprinderi, extinderea infrastructurii în bandă largă pentru a facilita prețuri accesibile pentru roaming în cadrul PaE și dezvoltarea economiei digitale. Facilitarea dezvoltării competențelor digitale pentru ca mai mulți oameni să acceseze tehnologia digitală, crearea de oportunități pentru e-Comercializarea și e-Comerțul transfrontalier și facilitarea sistemelor de e-Semnătură pentru autentificări la distanță au fost considerate factori suplimentari pentru accelerarea digitală. Participanții au remarcat, de asemenea, importanța practicilor de securitate cibernetică și de reziliență cibernetică, a dezvoltării unui ecosistem inovator pentru întreprinderi și a sistemelor de gestionare a datelor, ca modalități de armonizare și interoperabilitate digitală.

Discuția cu privire la aceste priorități va contribui la stabilirea acțiunilor pentru anii următori conform noilor obiective ale UE pentru perioada de după 2020, încadrând sprijinul pentru transformarea digitală în țările partenere din est.

Restul săptămânii Reuniunii Comitetului Director a fost dedicată sesiunilor tematice ale EU4Digital – domeniile de bază ale politicii digitale în care UE oferă sprijin și produce beneficii tangibile pentru cetățenii din Parteneriatul Estic.

Dacă doriți să aflați mai multe despre EU4Digital și domeniile sale tematice, vă rugăm să vizitați site-ul web EU4Digital.