Цифровізація промисловості: кращі практики для просування цифрової трансформації МСП в традиційних секторах економіки

  • Дата: 03/07/20
  • Поділитись:

Один з основних напрямків діяльності Програми EU4Digital в сфері ІКТ-інновацій – це  підтримка створення загальної законодавчої бази з ІКТ-інновацій в регіоні Східного партнерства, яка сприятиме інноваціям у сфері ІКТ на основі норм і передової практики ЄС.

Працюючи над досягненням цієї мети, команда Програми EU4Digital визначила кращі практики ЄС з регулювання в галузях політики, які були попередньо відібрані Східними країнами-партнерами:

• Управління правами інтелектуальної власності на цифрові інновації (Вірменія)

• Нові організаційні форми підтримки інновацій в сфері ІКТ (Азербайджан)

• Доступ цифрових інноваційних МСП до фінансів (Грузія, Україна)

• Інноваційні екосистеми ІКТ для стартапів і скейлапів (Молдова)

• Цифровізація промисловості (цифрова трансформація МСП в традиційних секторах) (Білорусь)

У цій статті представлений огляд найкращих практик ЄС в сфері Цифровізації промисловості (цифрова трансформація МСП в традиційних секторах), яка була обрана пріоритетною галуззю політики в Білорусі.

Цифрова трансформація відрізняється від автоматизації та інформатизації тим, що вона вимагає системних змін бізнес-процесів, бізнес-моделей і економічних відносин, як усередині, так і навколо підприємства. Створення середовища для цифрової трансформації МСП, що працюють в традиційних секторах економіки, має передбачати палітру спеціалізованих технологічних і бізнес-консультацій, які можуть проводитися центрами компетенції. Також необхідна співпраця державного та приватного секторів в загальнонаціональних ініціативах (тобто з розвитку навичок і створення спільних стандартів) і всеосяжна фінансова основа для підтримки МСП у цьому складному починанні.

Європейська Комісія бачить цифрову трансформацію як інтеграцію передових технологій, що об’єднує фізичні та цифрові системи, які в поєднанні з інноваційними бізнес-моделями і процесами призводять до створення інтелектуальних продуктів, послуг і значного підвищення продуктивності. 3D-друк прискорює процес виробництва і робить його дешевим, аналіз даних підвищує ефективність продукції, цифрові бази даних для перевірок в реальному часі полегшують керування, а цифрові технології полегшують придбання матеріалів і запчастин [DigitaliseSME, 2020].

Програма і стратегія цифровізації підприємств в традиційних галузях промисловості

ЄС стимулює цифровізацію європейської промисловості, приділяючи особливу увагу традиційним секторам, малим і середнім підприємствам і регіональним відмінностям. У квітні 2016 року розпочала роботу перша галузева ініціатива ЄС “Цифровізація європейської промисловості” (DEI) в рамках пакету “Єдиний цифровий ринок”. Мета цієї ініціативи – забезпечити, щоб підприємства всіх розмірів, розташування й секторів в Європі могли повною мірою використовувати переваги цифрових інновацій.

В рамках ініціативи ЄС “Цифровізація європейської промисловості” передбачається до 50 млрд. євро державних і приватних інвестицій для підтримки цифровізації промисловості. Ініціатива також відкрита для країн, “охоплених Європейською політикою сусідства, відповідно до загальних принципів і  умов участі цих країн в програмах Союзу, встановлених у відповідних рамкових угодах і рішеннях Ради асоціації або аналогічних угодах, і відповідно до конкретних умов, викладених в угодах між Союзом і цими країнами ” (COM/2018/435 final).

На додаток до цієї всеохоплюючої ініціативи, держави-члени ЄС приймають концептуальні і впроваджувальні документи на національному та регіональному рівнях для підтримки цифровізації традиційних галузей. Наприклад, Цифровий порядок денний Федерального уряду Німеччини доповнюється Цифровою стратегією Федерального міністерства економіки та енергетики на 2025 рік.

Фінансування цифрового перетворення для МСП

Згідно з дослідженням ЄІБ за 2019 рік, багато МСП в Європі стикаються з труднощами при отриманні доступу до фінансування, оскільки у банків може не вистачати досвіду для оцінки цифрових проєктів, що ставить цифрові проєкти в невигідне положення в порівнянні з іншими видами проєктів. ЄІБ рекомендує розробити набір спеціальних фінансових інструментів для цифрових проєктів, які будуть супроводжуватися спеціальними м’якими заходами.

На рівні ЄС в рамках програми з підвищення конкурентоспроможності МСП, COSME (2014-2020), діє Механізм гарантування позик COSME (LGF), який підтримує фінансування проєктів з цифрової трансформації МСП у всіх секторах економіки.

Також існують різні види підтримки на державному рівні. Наприклад, в Іспанії цифрова трансформація іспанських підприємств підтримується, серед іншого, за допомогою наступних трьох інструментів:

• Лінії фінансування посередництва, за допомогою яких Іспанський інститут кредитування Instituto de Crédito Oficial (ICO) надає фінансування через кредитні організації;

• Ризиковий капітал від компанії з управління венчурним капіталом був задіяний на 100% з боку ICO, який пропонує компаніям капітал і квазікапітальні інструменти для фінансування їх зростання;

• Пряме фінансування на основі кредитів для великих інвестиційних проєктів з цифрової трансформації.

Центральний орган з питань розробки політики для цифрової трансформації

Кращі приклади з країн ЄС показують, що добре збалансована і оснащена мережа політичних органів для керівництва і сприяння цифровій трансформації в країні повинна мати центральний орган з розробки політики для цифрової трансформації. Центральний орган з питань розробки політики встановлює збалансовані механізми, що доповнюють один одного, для розробки і реалізації інструментарію політики цифрової трансформації.

Центральний орган співпрацює з іншими політичними установами, які можуть зробити внесок в розробку і реалізацію політики. Інші політичні органи і агентства повинні мати чітке уявлення про те, в яку сферу вони можуть зробити свій внесок, і мати можливість виділяти людські та фінансові ресурси для цієї мети.

Експерти з бізнесу і представники промислової спільноти повинні бути залучені в розробку нормативної бази для інноваційних цифрових технологій для того, щоб правова база відповідала технологічному розвитку.

Центри компетенції, освіта в сфері цифрової трансформації і передача знань

Ще однією важливою опорою європейської політики, спрямованої на цифровізацію європейської промисловості, є мережа Центрів цифрових інновацій (ЦЦІ).

Центри цифрових інновацій визначаються як універсальні центри, що працюють за принципом “єдиного вікна”, які допомагають компаніям стати більш конкурентоспроможними за допомогою цифрових технологій. ЦЦІ – це регіональні багатосторонні партнерства, в які входять науково-технічні організації (НТО), університети, галузеві асоціації, торгові палати, інкубатори, акселератори, агентства регіонального розвитку і навіть уряди. Таким чином, ЦЦІ засновані на технологічній інфраструктурі і надають доступ до новітніх знань, досвіду і технологій, щоб допомогти своїм клієнтам в пілотуванні, тестуванні і експериментах з цифровими інноваціями. ЦЦІ також можуть надати ділову і фінансову підтримку для впровадження цих інновацій.

Європейський парламент заклав фінансовий пакет для програми “Цифрова Європа” на період 2021-2027 років і ввів спеціальне визначення для Європейських центрів цифрових інновацій з метою прозорого розподілу коштів.

Європейський центр цифрових інновацій є юридичною особою, яка надає або забезпечує доступ до технологічної експертизи та експериментальної бази, щоб забезпечити цифрову трансформацію галузі, а також полегшити доступ до фінансів. Європейські центри цифрових інновацій працюють з підприємствами всіх форм і розмірів, зокрема з малими і середніми підприємствами, компаніями середньої капіталізації, скейлапами і державними адміністраціями по всьому ЄС. Зокрема, Європейські центри цифрових інновацій:

• слугують точками доступу до новітніх цифрових можливостей, включаючи високопродуктивні обчислення (ВПО), штучний інтелект, кібербезпеку, а також інші інноваційні технології;

• надають підтримку в галузі сучасних цифрових навичок (наприклад, шляхом координації тренінгів для працівників і стажувань для студентів);

• забезпечують широке географічне охоплення всієї Європи, а також сприяють участі найвіддаленіших регіонів в Єдиному цифровому ринку.

Каталог ЦЦІ  – це всеохоплююча база даних центрів цифрових інновацій по всьому ЄС, яка дозволяє здійснювати пошук за країнами, етапами еволюції, технічними компетенціями, послугами, що надаються, рівнем технологічної готовності та секторами ринку (галузями економіки).

ЄС визнає необхідність нарощування знань і досвіду, необхідних для підтримки напрямку розвитку цифрової індустрії. Європейський інститут інновацій і технологій, в тому числі EIT Digital, це провідна європейська організація, що займається цифровими інноваціями і навчанням підприємництву, яка є рушійною силою європейської цифрової трансформації.

EIT Digital  поставляє проривні цифрові інновації на ринок і виховує підприємницький талант для економічного зростання. Це досягається за рахунок мобілізації загальноєвропейської екосистеми, що складається з майже 200 провідних європейських корпорацій, МСП, стартапів, університетів і дослідницьких інститутів. EIT Digital  робить свій внесок в мережу ЦЦІ через свій проект MIDIH.

Експертиза і передача знань додатково підтримуються картами компаній, які успішно оцифрували свої процеси і послуги (як карта Industrie 4.0 в Німеччині).

Цифрові промислові платформи, що полегшують цифрову трансформацію

Цифрові промислові платформи об’єднують технологічні будівельні блоки та промислові додатки. Такі платформи створюють взаємодію і не тільки економлять на бізнес-витратах, пов’язаних з транзакціями, але і додатково забезпечують нові (цифрові) послуги та бізнес-моделі. Крім того, вони зазвичай спеціалізуються на окремих секторах.

ЄК визнає, що великомасштабне пілотування та експерименти необхідні для поступової розробки та вдосконалення таких платформ, і планує виділити 1 млрд. євро інвестицій в ЄС в 2018-20 роках для створення платформи, великомасштабного пілотування, пілотних ліній і діяльності, пов’язаної з ними (масштабні федеративні проєкти).

Приклади: Державно-приватне партнерство великих даних; кібербезпека; фотоніка; високопродуктивні обчислення; робототехніка; Інтернет майбутнього (5G); ECSEL (електронні компоненти і вбудоване програмне забезпечення); фабрики майбутнього. Німецькі платформи цифрової індустрії – BDI.

Наступні кроки

Для розробки аналізу прогалин між ЄС і Білоруссю був використаний повний звіт про передову практику у відповідній галузі, і на основі цього аналізу були складені політичні рекомендації для розробки національної політики. Потім рекомендації лягли в основу Плану дій з реалізації національної політики в галузі Цифровізації промисловості (цифрова трансформація МСП в традиційних секторах) для Білорусі. План дій може бути використаний як основа для подальшої діяльності і можливих незалежних спільних проєктів за участю національних зацікавлених сторін.

Подальші дії Програми EU4Digital (навчання, навчальні візити, мережеві заходи, рекламні заходи і т. д.) допоможуть зацікавленим сторонам в їх подальшій діяльності з подолання прогалин.

Таким чином, використання передового досвіду ЄС, допоможе прискорити розвиток зрілої екосистеми ІКТ-інновацій і стартапів та організацій підтримки, що добре функціонують, в країнах Східного партнерства.

В кінцевому підсумку, загальна законодавча база дозволить Білорусі скористатися перевагами Єдиного цифрового ринку ЄС, а також обмінюватися новими інноваційними ідеями з колегами з країн-членів ЄС та розвивати їх.

Історії успіху

Ցուցադրել բոլորը