Програма EU4Digital

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова, Україна
 • Тривалість: 2019-2022
 • Внесок ЄС: €11 млн.

Програма спрямована на поширення переваг Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу на країни Східного Партнерства, надання їм підтримки в зниженні тарифів на роумінг, розвиток високошвидкісного широкосмугового доступу для стимулювання економіки і розширення електронних послуг, гармонізацію цифрових структур в суспільстві в різних областях: від логістики до охорони здоров’я, створення кібербезпеки, розвитку навичок і створення нових робочих місць в цифровій індустрії.

Цілі

Загальна мета програми полягає в усуненні існуючих перешкод і бар’єрів для загальноєвропейських онлайн-послуг для громадян, державних адміністрацій та підприємств, в тому числі шляхом гармонізації цифрового середовища між країнами-партнерами ВП і з ЄС.

Заходи

Програма спрямована на підтримку в шести ключових областях політики:

Правила Телекому

Програма підтримує зусилля по створенню загального роумінгового простору між країнами Східного партнерства до 2020 року, зміцненню незалежності національних регулюючих органів і розробці скоординованих стратегій розподілу частот.

Діяльність включає в себе:

 • Розробку та впровадження загального підходу до ціноутворення в роумінгу в регіоні ВП;
 • Посилення організаційної і фінансової незалежності національних регулюючих органів для електронних комунікацій;
 • Підтримку скоординованого підходу для звільнення 700 МГц в 6 країнах-партнерах ВП.

Довіра і безпека

EU4Digital підтримує розвиток трастових послуг в цифровій економіці і кібербезпеки для підвищення стійкості критично важливої інфраструктури як найважливіших будівельних блоків для сумісних транскордонних електронних послуг в регіоні Східного партнерства. Діяльність включає:

 • Розробку та реалізацію регіональної дорожньої карти і національних планів дій по взаємному визнанню електронної ідентифікації в регіоні ВП;
 • Пілотування сумісного транскордонного електронного підпису в регіоні;
 • Розробку регіональних рамок для транскордонних електронних послуг
 • Розробку стандартного набору інструкцій з кібербезпеки для регіону Східного партнерства.

Електронна торгівля

Програма підтримує спрощення процедур торгівлі та гармонізацію між Східними країнами-сусідами ЄС і з ЄС шляхом заохочення їхніх спільних рамок для електронної комерції, електронної митниці та електронної логістики, а також роботи зі створення Цифрових транспортних коридорів. Діяльність включає:

 • Пілотні транскордонні компоненти електронної торгівлі між країнами-партнерами ВП і з країнами-членами ЄС;
 • Сприяння налагодженню зв’язків між зацікавленими сторонами електронної торгівлі в регіоні;
 • Пілотні транскордонні інструменти електронної комерції серед країн-партнерів ВП і з ЄС;
 • Експериментальні механізми обміну інформацією між транскордонними митними органами;
 • Роботу над пілотним проектом створення Цифрового мультимодального (морського і сухопутного) транспортного коридору між Балтійським і Чорним морями.

ІКТ-інновації

EU4Digital підтримує реформи і дії, спрямовані на розвиток досліджень в галузі ІКТ, стартапів і інноваційних екосистем в регіоні Східного партнерства, спираючись на досвід ЄС і кращі практики. Діяльність включає:

 • Підтримку створення загальної законодавчої бази з інновацій в сфері ІКТ в країнах ВП;
 • Розробку загального навчального пакету, призначеного для політиків, організацій ІКТ та бізнесу;
 • Сприяння створенню мереж учасників інноваційної екосистеми;
 • Розширення мережі і платформи Start-up Europe, щоб охопити всі 6 країн-партнерів;
 • Реалізацію рекламних кампаній.

Електронна охорона здоров’я

Програма підтримує розробку гармонізованих національних рамок для електронної охорони здоров’я, як між країнами-партнерами ВП, так і з ЄС. Діяльність включає:

 • Розробку керівних принципів і стандартів гармонізації електронної охорони здоров’я для регіону ВП;
 • Створення транскордонної платформи електронної охорони здоров’я в регіоні ВП;
 • Залучення регіону в відповідні проекти, програми та ініціативи ЄС.

Електронні навички

EU4Digital підтримує реалізацію стратегій в області цифрових навичок в країнах Східного партнерства, спрямованих на створення національних коаліцій для цифрових робочих місць і рамок компетенцій для малого бізнесу. Діяльність включає:

 • Визначення методології для вимірювання і прогнозування національних прогалин в цифрових навичках;
 • Визначення загальної структури компетенцій для МСП і мікробізнесу;
 • Створення національних коаліцій для отримання навичок і робочих місць;
 • Проведення навчальних семінарів і тренінгів;
 • Реалізацію рекламних кампаній в країнах-партнерах.