Які основні проблеми кібербезпеки в регіоні? Як EU4Digital допомагає розвивати стійкість у країнах-партнерах?

  • Дата: 22/04/20
  • Поділитись:

Аналіз державних нормативних актів, політики та заходів безпеки, які вже впроваджені Східними країнами-партнерами, дозволив нам визначити основні проблеми кібербезпеки в регіоні, а саме:

  • Брак кваліфікованого персоналу та ресурсів у кіберсфері;
  • Недостатнє цільове та систематичне фінансування;
  • Національні кіберстратегії не створені, застарілі та не узгоджені з Директивою ЄС про безпеку мережевих та інформаційних систем (Директива NIS);
  • Застаріле національне законодавство, яке не відповідає чинному законодавству ЄС та стандартам кібербезпеки;
  • Не проводяться регулярні оцінки кіберризиків на національному рівні;
  • Не створені плани дій у надзвичайних ситуаціях на національному рівні;
  • Списки критичної інформаційної інфраструктури (КІ) на національному рівні не визначені або неповні.


Завдяки проєкту EU4Digital були визначені та підготовлені рекомендації та передова практика у сфері кібербезпеки у формі керівних принципів з кібербезпеки для національних органів влади. У цих керівних принципах містяться рекомендації про те, як продовжити розвиток їхньої кібербезпеки та щодо ефективної практики розробки, впровадження, оцінки та підтримки заходів кібербезпеки. Це сприятиме сильнішому і більш сталому кіберпростору серед країн партнерства і зменшить ризик збоїв мережевих інформаційних систем.


Крім того, детальний огляд кібербезпеки в кожній Східній країні-партнері – поточний стан, основні проблеми та наступні дії, надані в звітах окремих країн, послужить внеском у програму «EU4Digital: Покращення кіберстійкості в країнах Східного партнерства».


Карткi

Подивитись все