Інновації в сфері ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), безумовно, життєво важливі для економічного розвитку в цифрову епоху: наскільки відстають Східні країни-сусіди ЄС від Європейського Союзу?

  • Дата: 24/04/20
  • Поділитись:

Інновації в сфері ІКТ є рушійною силою соціально-економічних змін. ІКТ дає країнам інструменти для реорганізації і глобалізації їх економіки, досягнення більш швидкого економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя і скорочення нерівності. В ЄС сектор ІКТ є значним і швидко розвивається – з 2012 по 2017 рік додана вартість від послуг ІКТ збільшилася на 18,3%, а додана вартість від виробництва ІКТ збільшилася на 22,5%. Додана вартість сектора ІКТ була еквівалентною 3,6% ВВП в 2017 році в ЄС, і в даний час цей сектор є одним з найбільш ефективних в економіці ЄС: у 2017 році видима продуктивність праці в секторі ІКТ була на 65,2% вище, ніж це зафіксовано для нефінансової бізнес-економіки в цілому: до 117 600 євро на людину, зайняту в Бельгії, і близько 100 000 євро в Фінляндії і Франції. Однак найбільший вплив ІКТ полягає в тому, що це один з небагатьох секторів, який дозволяє створювати технології загального призначення, які сприяють підвищенню продуктивності та доданої вартості традиційних секторів економіки за допомогою цифровізації і цифрового перетворення.

У країнах Східного сусідства також спостерігається зростання в секторі ІКТ: частка експорту послуг ІКТ в 2017 році склала близько 5% від загального обсягу експорту і близько 19% експорту послуг в Білорусі і Україні. Регіон багатий інноваційними ідеями, і деякі рішення вже стали глобальними. Однак інноваційна екосистема країн, що володіє високим потенціалом для сприяння розвитку не пов’язаних з ІКТ секторів економіки, відстає від ЄС. Беручи до уваги, що в ЄС налічується понад 80 бізнес-інкубаторів та 150 прискорювачів, згідно Дослідженню з інновацій в сфері ІКТ, в Східних країнах-сусідах ЄС налічувалося всього 42 інкубатора і 19 прискорювачів.

Розвиток з використанням ІКТ в регіоні має включати більш скоординовані зусилля для рішення проблеми відсутності підтримки з боку національних екосистем ІКТ, що має вирішальне значення для використання ІКТ для сталого економічного розвитку. Необхідно надати новий імпульс просуванню початкового і венчурного фінансування, програм прискорення, створення мереж та кластеризації, а також задоволення потреб в конкретних компетенціях і навичках для роботи на світових ринках.

Ці елементи мають життєво важливе значення для безперервного і сильного сектору ІКТ. Недостатня увага до інноваційних екосистем призводить до витоку мізків і стартапів зі Східних країн-сусідів ЄС до країн з більш розвиненою екосистемою ІКТ. Програма EU4Digital покликана сприяти поліпшенню таких екосистем, щоб забезпечити зростання компаній в регіоні, їх внесок у ВВП, експорт та робочі місця.


Карткi

Подивитись все