Вимірювати навички це, звичайно, дуже добре, але як це допомагає усунути недоліки на місцях?

  • Дата: 06/04/20
  • Поділитись:

В межах Програми EU4Digital була розроблена загальна методологія вимірювання і порівняння прогалин в цифрових навичках, що дозволить на основі фактичних даних націлити діяльність в певних проблемних областях і виміряти вплив діяльності в галузі цифрових навичок і стратегічних цілей.

Доступність даних відіграє ключову роль в розробці стратегій в області цифрових навичок в Східних країнах-партнерах ЄС та їх узгодження зі стратегіями європейського рівня. Частина заходів з електронних навичок спрямована на розробку чіткої і короткої методології вимірювання розриву в цифрових навичках в Східних країнах-партнерах ЄС, яка буде враховувати передумови будь-якої окремої країни і відповідним чином адаптувати підхід методології.

Узгоджений цифровий підхід до вимірювання навичок дозволяє виявляти недоліки, невідповідності і прогалини в навичках, для того, щоб шукати засоби правового захисту і оцінювати вплив регіональних і національних ініціатив. Узгоджене вимірювання даних також дозволяє порівнювати індивідуальний прогрес у розвитку цифрових навичок між Східними країнами-партнерами ЄС і з країнами ЄС.

Розробка загальної методології вимірювання та прогнозування національних прогалин в цифрових навичках в Східних країнах-партнерах ЄС дозволить:

  • Адаптувати стратегії розвитку на національному рівні до конкретних даних, виміряних відповідно до практики ЄС, і допоможе виявити конкретні проблемні галузі і прогалини між попитом і пропозицією;
  • Загальний підхід до збору даних, пов’язаних з цифровими навичками, які дозволять проводити порівняння між Східними країнами-партнерами ЄС та ЄС і дозволять країнам шукати спільні рішення проблем, пов’язаних з цифровими навичками;
  • Систематичні і регулярні вимірювання, що служать основою для прогнозування майбутніх потреб ринку праці щодо цифрових навичок.

Карткi

Подивитись все