Як EU4Digital сприяє реформам державного управління шляхом розвитку електронного урядування?

  • Дата: 22/04/20
  • Поділитись:


Традиційно, коли країни розробляють електронне урядування, вони, як правило, зосереджують більшість своїх зусиль і ресурсів на цифровізації «передових» операцій уряду та державного сектору – рішень, які є найбільш помітними для широкої громадськості та забезпечують швидкий результат, наприклад, послуги та портали. Такий фрагментований підхід несе недостатню увагу до основ цифрового уряду, а саме до цифровізації даних, інтероперабельності, електронної ідентифікації, доступу, законодавства, управління та гармонізації стандартів як на національному, так і на транскордонному рівні. Цей фрагментований підхід в кінцевому підсумку призводить до складного та дорогого обслуговування та управління «передовою» (наприклад, сервісами та порталами), в той час як інвестиційні процеси стають складнішими та з меншою віддачою. Як наслідок, нерозуміння пріоритетів цифрового розвитку на рівні прийняття державних рішень створює «долину смерті» між стратегічними пріоритетами та їх фактичною реалізацією.


Стратегічні, довгострокові та систематичні ініціативи в державному управлінні підтримуватимуться системою електронного урядування шляхом висвітлення причинно наслідкового ланцюжка діяльності цифрового уряду – тобто, які основи мають бути встановлені спочатку, щоб інші аспекти електронного урядування, такі як портали та послуги могли досягти успіху. Використання такої структури може стати керуючим механізмом для урядів для своєчасного та систематичного розвитку основ цифрового уряду, які може відчути суспільство – ефективність у державному секторі, цифрові послуги, рішення на основі даних та участь в електронному суспільстві.


Структура електронного урядування забезпечить основу для оцінки поточного стану цифрової зрілості уряду та визначення проблемних областей, які ще не встановлені або мають бути покращені. Вона також допоможе державним адміністраціям зрозуміти вплив основ електронного урядування на пріоритети цифровізації, а також інтегрувати розробки основ електронного урядування в порядок денний цифрової трансформації.


Карткi

Подивитись все