Східне партнерство: цифровий перехід в основі оновленої програми відновлення, стійкості і реформ

  • Дата: 06/07/21
  • Поділитись:

2 липня були опубліковані пріоритети Східного партнерства на період після 2020 року, в основі яких лежить підтримка переходу до цифрових технологій та співробітництво зі східними партнерами ЄС на найближчі роки в цій галузі.

Програма базується на п’яти довготермінових цілях, в основі яких лежить стійкість, як було визначено для майбутнього Східного партнерства в березні 2020 року. Вона буде підкріплена Економічним та інвестиційним планом на суму 2,3 млрд. євро у вигляді грантів, змішаного фінансування та гарантій , з потенціалом мобілізації до 17 млрд. євро державних та приватних інвестицій. Пропозиція ЄС сприятиме дискусіям щодо майбутньої політики Східного партнерства, зокрема на саміті Східного партнерства, запланованому на грудень 2021 року.

Комплексний порядок денний спрямований на збільшення торгівлі, зростання та створення робочих місць, інвестування у зв’язок, зміцнення демократичних інститутів та верховенства права, підтримку «зелених» та цифрових переходів та сприяння справедливим, ґендерно рівним та інклюзивним суспільствам.

Пропозиція включає десять основних цілей на 2025 рік, які були обрані з метою чіткого визначення зобов’язань у всіх пріоритетних сферах співпраці. Що стосується цифрової трансформації Східного партнерства, то до першої десятки входять:

  • Швидкісний Інтернет: забезпечити принаймні 80% домогосподарств доступом до доступного високошвидкісного Інтернету з особливим акцентом на ґендерну рівність, подолання розриву між містами та селами та забезпечення соціальної інклюзивності.

Інші важливі цілі на 2025 рік у цій галузі включають:

  • Міжнародний роумінг: знизити роздрібні ціни на міжнародний роумінг у країнах-партнерах щонайменше на 80%, завдяки Угоді про регіональний роумінг (має бути підписана в 2021 році); продовжувати вивчати можливості загального простору міжнародного роумінгу між країнами Східного партнерства та державами-членами ЄС.
  • Забезпечення безпеки мережі 5G шляхом узгодження з координованим підходом ЄС, шляхом вживання пропорційних, відповідних та заснованих на ризиках заходів безпеки для мереж та послуг 5G та звільнення смуг частот для мобільних операторів. Угода про регіональний спектр між країнами Східного партнерства (має бути підписана в 2021 році) буде застосовуватися в повному обсязі.
  • Електронне врядування: щонайменше 80% державних послуг будуть доступні в Інтернеті через сумісні платформи; принаймні чотири країни Східного партнерства взаємно визнають цифрові підписи між собою та ЄС, причому 30% документів, переданих через кордон, матимуть цифровий підпис; функціонуватимуть щонайменше чотири цифрові транспортні коридори, які доповнять мережу TEN-T, при цьому 30% логістичних документів, переданих через кордон, матимуть цифровий підпис.
  • Цифрова економіка та інновації: збільшення транскордонної електронної комерції з ЄС на 50%; розширення можливостей одного мільйона громадян Східного партнерства шляхом створення цифрової освітньої платформи; інвестиції на суму 100 мільйонів євро для стимулювання цифрових інновацій та підтримки високопродуктивних цифрових стартапів та сприяння створенню відповідних високоякісних робочих місць.
  • Кіберстійкість – кібербезпека: запровадити інституційні, політичні та законодавчі рамки кібербезпеки у всіх країнах Східного партнерства, сумісні із законодавством та керівними принципами ЄС; запровадити методологію ландшафту кіберзагроз Агентства Європейського Союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) у всіх країнах Східного партнерства; сприяти подальшому узгодженню з ЄС та міжнародними стандартами захисту даних.

Крім того, цифрова трансформація присутня в інших пріоритетних сферах, таких як підтримка МСП у здійсненні цифрового переходу, підтримка оцифровування освіти та професійної підготовки, а також цифрових навичок для молоді, інвестування в дослідження та інновації та підтримка цифрових інструментів та послуг системи електронної охорони здоров’я.

Підкріплюючи цей акцент на цифровому переході, Економічний та інвестиційний план мобілізує потенційні інвестиції на суму до 1,5 млрд. євро для розвитку та модернізації широкосмугової Інтернет-інфраструктури (оптичне волокно, мобільні системи), зокрема у віддалених та сільських районах, для зменшення цифрового розриву у країнах. ЄС також підтримуватиме розвиток екосистем для цифрових послуг.

Згідно плану, в межах Ініціативи з цифрових інновацій та розширення масштабів (DISC) буде інвестовано ще 100 мільйонів євро для стимулювання цифрових інновацій і високопродуктивних цифрових стартапів та сприяння створенню відповідних високоякісних робочих місць.

DISC також зміцнить екосистему Східного партнерства для розвитку стартапів та поліпшення доступу до фінансових можливостей (посівний капітал, бізнес-янголи та венчурний капітал). Освоєння безкоштовних, відкритих даних та послуг космічних програм ЄС «Коперник» та «Галілео» надасть додаткового імпульсу цифровим стартапам і дозволить створювати рішення та додатки, адаптовані до місцевих умов.

У новому порядку денному також пропонується переглянути багатосторонню архітектуру Східного партнерства, щоб пристосувати структуру до нових пріоритетів та зробити її повністю придатною для своєї мети.

Регіональний економічний та інвестиційний план підтримуватиме соціально-економічне відновлення та довгострокову стійкість після COVID, беручи до уваги порядок денний за принципом «відновити краще, ніж було». В плані окреслюються пріоритетні інвестиції та набір основних ініціатив, які були визначені спільно з країнами-партнерами з огляду на їх пріоритети, потреби та амбіції.

Пропозиції будуть обговорені з країнами-партнерами, країнами-членами ЄС, громадянським суспільством та іншими ключовими зацікавленими сторонами з огляду на 6-й саміт Східного партнерства, який відбудеться у грудні 2021 року.

Дізнатися більше

Спільний робочий документ співробітників – Відновлення, стійкість та реформи: пріоритети Східного партнерства на період до 2020 року  

Спільне повідомлення – Політика Східного партнерства після 2020 року: посилення стійкості – Східне партнерство, яке приносить користь всім

Інформаційний бюлетень про майбутні пріоритети

Інформаційний бюлетень про досягнення: 20 результатів на 2020 рік

Запитання та відповіді: пріоритети Східного партнерства на період після 2020 року

Новини

Ցուցադրել բոլորը