Програма EU4Digital розробила плани дій з впровадження ключових напрямків політики в галузі ІКТ-інновацій

  • Дата: 14/07/20
  • Поділитись:

Більше року в рамках програми EU4Digital проводилася робота з надання підтримки та  рекомендацій шести Східним країнам-партнерам з інструментів національної політики в окремих пріоритетних галузях ІКТ-інновацій.

Наступні напрямки політики були обрані країнами:

В рамках Програми для кожного з цих напрямків були досліджені кращі практики ЄС, зроблений аналіз прогалин у кожній країні та були розроблені рекомендації, в яких визначаються конкретні інструменти, платформи та практики ЄС, які можуть бути освоєні зацікавленими сторонами країн Східного сусідства. Члени команди Програми також зробили список, що складається з понад 200 європейських організацій, що мають передову практику впровадження інноваційної політики. Ці організації рекомендовано вважати потенційними партнерами для співпраці зі Східними країнами-партнерами.

Після цього аналізу в результаті заключної роботи Програми були розроблені шість національних планів дій, які заклали основу для подальшої реалізації в рамках проєктів, що фінансуються з національних джерел або за підтримки ЄС. У планах дій відзначені зацікавлені сторони, які хочуть взяти на себе провідну роль лідера в рамках конкретної діяльності або бути частиною команди з її реалізації. Фактичний статус пропонованих дій, орієнтовні терміни реалізації та підходи до реалізації, засновані на практиці ЄС, також вказані в планах дій.

В ході цієї діяльності було мобілізоване широке співтовариство зацікавлених сторін – понад 100 учасників з 60 організацій приватного і державного секторів. Під час консультацій, що відбулися в травні і червні 2020 року, учасники поділились своїми думками та надали інформацію. В свою чергу, Програма EU4Digital представила і передала результати країнам-бенефіціарам та ЄК.

Вірменія

Консультації із зацікавленими сторонами країни проводилися 16 червня 2020 року з напрямку політики “Управління правами інтелектуальної власності на цифрові інновації”.Запропонований план дій в цьому напрямку зосереджений на визначенні практичних дій з економічної точки зору, які можуть допомогти зміцнити потенціал екосистеми для підтримки стартапів і МСП за допомогою цифрових інновацій для ефективного управління їх активами

інтелектуальної власності  на міжнародних ринках.

В обговоренні взяли участь сім ключових організацій, які пов’язані з обраною темою та представляють державний сектор, освіту, неурядові організації і приватний сектор. Під час обговорення Міністерство високотехнологічної промисловості Республіки Вірменія виконувало роль координатора.

Республіка Молдова

Консультації із зацікавленими сторонами країни проводилися 15 травня 2020 року з напрямку політики “Інноваційні екосистеми ІКТ для стартапів і скейлапів”

Екосистема для цифрових інновацій розглядається як екосистема, створена людьми, стартапами і компаніями на різних етапах, а також різними типами організацій, що взаємодіють як система для створення і підтримки цифрових інновацій.

У обговоренні взяли участь п’ять ключових організацій, що пов’язані з обраною темою, включаючи державний та приватний сектори. Міністерство економіки та інфраструктури виконувало роль координатора.

Азербайджан

Консультації із зацікавленими сторонами країни проводилися 12 червня 2020 року з напрямку політики “ Нові організаційні форми підтримки інновацій в сфері ІКТ”

У цьому напрямку політики розглядаються сучасні організаційні форми, що виникають в екосистемі для підтримки цифрових інновацій: інноваційні кластери і кластерні організації, акселератори, науково-практичні центри, центри цифрових інновацій, а також державно-приватне співробітництво в галузі цифрових інновацій. План дій розглядає потенційні напрямки для поліпшення умов, для ширшого використання цих нових організаційних форм і їх ефективної роботи.

У обговоренні взяли участь сім ключових організацій, пов’язаних з обраною темою, включаючи державний та приватний сектори.  Під час обговорення Міністерство транспорту, зв’язку та високих технологій виконувало роль координатора.

Україна та Грузія

Консультації із зацікавленими сторонами країни проводилися 22 травня 2020 року з напрямку політики “Доступ цифрових інноваційних МСП до фінансів”.

Цей напрямок політики спрямований на задоволення фінансових потреб як стартапів, так і малих та середніх підприємств, для яких цифрові інновації складають основу бізнес-моделі, а також існуючих підприємств в традиційних галузях, які можуть використовувати цифрові інновації для підвищення ефективності діяльності.

В Україні в обговоренні взяли участь сімнадцять ключових організацій, а Міністерство цифрової трансформації України виступило в ролі координатора.

В Грузії сім ключових організацій, пов’язаних з обраною темою, включаючи державний та приватний сектори, взяли участь у обговоренні. Грузинське агентство з інновацій та технологій виконувало роль координатора.

Білорусь

Консультації із зацікавленими сторонами в Білорусі проводилися 12 червня 2020 року з напрямку політикиЦифровізація промисловості (цифрова трансформація МСП в традиційних секторах)”.

У рамках цієї теми розглядаються потреби малих і середніх підприємств (МСП) на шляху освоєння цифрових технологій і цифрових інновацій (цифрова трансформація) для підвищення ефективності своєї діяльності та підвищення конкурентоспроможності своєї бізнес-моделі. МСП розглядаються в якості цільової групи в економіці цифрових технологій, тому що їм зазвичай не вистачає фінансових і людських ресурсів, щоб присвятити себе цифровій трансформації, що є складною і багатогранною справою.

В обговоренні брали участь сімнадцять ключових організацій, пов’язаних із цією темою, включаючи державний та приватний сектор та наукові установи. Під час обговорення Міністерство економіки Республіки Білорусь виступило в ролі координатора.

Плани дій для кожної країни із вичерпним переліком рекомендацій незабаром з’являться у Бібліотеці EU4Digital.

Новини

Ցուցադրել բոլորը