EU4Digital опублікувала рекомендації щодо вимірювання та прогнозування прогалин у цифрових навичках у Східних країнах-партнерах

  • Дата: 20/11/20
  • Поділитись:

Програма EU4Digital опублікувала «Методологію вимірювання та прогнозування прогалин у цифрових навичках у Східних країнах-партнерах». Методологія містить короткий зміст існуючих практик вимірювання та прогнозування прогалин  у цифрових навичках у Східних країнах-партнерах та рекомендації щодо запровадження загальної методології вимірювання та прогнозування, узгодженої з практикою ЄС.

Цифрові навички є не тільки необхідністю для фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та компаній, що переживають цифрову трансформацію, але й швидко стають життєво важливими для кожного громадянина, який хоче упішно брати участь в цифровій економіці та суспільстві.

У своїй ініціативі 2016 року «Шляхи підвищення кваліфікації: нові можливості для дорослих» Рада Європейського Союзу заявила, що цифрові компетенції настільки ж важливі, як грамотність та уміння рахувати. Відсутність цифрової грамотності та навичок може бути суттєвим виключаючим фактором для багатьох людей, що обмежує та/або запобігає зростанню продуктивності, можливої завдяки використанню ІКТ.

Однак підвищення цифрової грамотності та усунення прогалин у навичках починається з виявлення проблеми. Вимірювання цифрових навичок є ключовим фактором для ідентифікації прогалин у цифрових навичках та цілеспрямованого планування ініціатив щодо підвищення цифрової компетентності. Вимірювання також може підтримувати моніторинг прогресу цілей сфери цифрових навичок.

В ЄС Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI) використовується для моніторингу результатів діяльності держав-членів ЄС у сфері цифрового зв’язку, цифрових навичок, онлайн-діяльності, оцифрування бізнесу та цифрових державних послуг. Починаючи з 2014 року DESI вимірює прогрес країн ЄС у напрямку цифрової економіки та суспільства, включаючи сферу людського капіталу.

Вимір людського капіталу DESI вимірює навички, необхідні для використання можливостей, що надаються цифровими рішеннями. Більше того, в ЄС також регулярно вимірюють декілька ІКТ в галузі робочої сили та освіти, представляючи додаткові цифрові дані про навички. Гармонізоване вимірювання даних дозволяє порівняти прогрес між країнами-членами ЄС, виявити прогалини у кваліфікації та оцінити вплив регіональних та національних ініціатив.

Метою Програми EU4Digital була оцінка поточного стану вимірювання та прогнозування цифрових навичок та розробка рекомендацій щодо узгодження з практикою ЄС. Опублікована Методологія містить набір регіональних рекомендацій щодо вдосконалення збору та прогнозування даних у Східних країнах-партнерах.

У Методології робиться висновок, що всі Східні країни-партнери збирають деякі цифрові дані про навички та висловили зацікавленість у подальшому узгодженні практики вимірювання та прогнозування з методологіями ЄС.

Подальше розширення набору показників та покращення порівняльності між країнами може принести значну додану вартість для порівняльного прогресу з іншими країнами регіону Східного партнерства. Порівнянність буде забезпечена шляхом узгодження методів збору даних, включаючи вибірку, дизайн дослідження та класифікацію даних.

Крім того, передбачення потреб у цифрових навичках відбувається у різних формах у всьому регіоні, включаючи дослідження навичок, загальні прогнози робочої сили та якісні методи, такі як експертні робочі групи.

Однак в даний час потреби в цифрових навичках не оцінюються на регіональному рівні або за допомогою загального підходу, який міг би забезпечити потужний внесок у покращення реагування системи освіти та навчання на зростаючу потребу в різних типах та рівнях цифрових компетентностей.

Проте в звіті також визначається низка передумов, які необхідно створити, перш ніж можна буде розробити загальну методологію у Східних країнах-партнерах, таких як розбудова спроможності персоналу, залученого до збору та аналізу даних, та необхідність достатнього розподілу ресурсів для впровадження загальнонаціональних опитувань, аналізу даних та прогнозування.

Опублікований звіт можна знайти тут.

Новини

Ցուցադրել բոլորը