EU4Digital працює над рекомендаціями з вимірювання і прогнозування цифрових навичок в Східних країнах-сусідах ЄС

  • Дата: 29/05/20
  • Поділитись:

Програма EU4Digital працює над методологією вимірювання і прогнозування цифрових навичок для Східних країн-сусідів ЄС, включаючи рекомендації з впровадження спільних методів вимірювання відповідно до практики ЄС.

Цифрові навички важливі не тільки для фахівців у сфері ІКТ або компаній, що проходять цифрову трансформацію, а й швидко стають життєво важливими для кожної людини, щоб успішно брати участь в цифровій економіці і суспільстві.

У своїй ініціативі 2016 року «Шляхи підвищення кваліфікації: нові можливості для дорослих» Європейський Союз заявив, що цифрова компетенція так само важлива, як грамотність і арифметика. Відсутність цифрової грамотності та навичок може бути значним фактором виключення для багатьох людей, обмежуючи або навіть перешкоджаючи підвищенню продуктивності, можливого завдяки впровадженню ІКТ.

Поліпшення цифрової грамотності та усунення прогалин у навичках починається з виявлення проблеми. Цифрове вимірювання навичок є ключовим для забезпечення можливості виявлення і визначення проблемних областей на основі фактичних даних.

В ЄС Європейська Комісія створила Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI), інструмент, який відстежує роботу держав-членів ЄС в області цифрового зв’язку, цифрових навичок онлайн-активності, оцифрування підприємств і цифрових державних послуг. DESI вимірює прогрес країни ЄС в напрямку цифрової економіки і суспільства, включаючи область людського капіталу, з 2014 року. Вимір людського капіталу в DESI вимірює навички, необхідні для використання можливостей, що надаються цифровими рішеннями.

Що стосується Східних країн-сусідів ЄС, в дослідженні «Узгодження цифрових ринків в Східному партнерстві», проведеному в 2015 році, оцінювалася готовність цифрових ринків в Східних країнах-сусідах ЄС до можливого узгодження та інтеграції в єдиний цифровий ринок, а також було виявлено, що в регіоні відсутній систематичний підхід до вимірювання розриву в цифрових навичках.

У дослідженні говориться, що першочерговим завданням є розробка такої методології цифрових навичок і, таким чином, підвищення обізнаності про необхідність відповідності попиту і пропозиції. Це допоможе Східним країнам-сусідам ЄС адаптувати свою політику для подолання розриву в цифрових навичках і дозволить постачальникам освіти і навчання привести свої навчальні програми у відповідність до потреб ринку праці, що швидко змінюється.

У відповідь на цю потребу EU4Digital в даний час працює над «Методологією вимірювання і прогнозування прогалин в цифрових навичках і визначення пріоритетних коригувальних дій», і в найближчі місяці представить ряд рекомендацій щодо впровадження загальних методів вимірювання цифрових навичок, що відповідають методологіям ЄС.

Доступність даних відіграє ключову роль в розробці стратегій в області цифрових навичок в Східних країнах-сусідах ЄС та їх узгодження зі стратегіями європейського рівня. Розробка загальної методології вимірювання та прогнозування національних прогалин в цифрових навичках в Східних країнах-сусідах ЄС буде підтримувати:

• Адаптацію стратегій розвитку на національному рівні до конкретних даних, що вимірюється відповідно до практики ЄС, допомагаючи виявити конкретні проблемні області і розриви попиту і пропозиції;

• Загальний підхід до збору даних, пов’язаних з цифровими навичками, які дозволять проводити порівняння між Східними країнами-сусідами ЄС і ЄС і дозволять країнам шукати спільні рішення проблем, пов’язаних з цифровими навичками;

• Систематичні і регулярні вимірювання, що служать основою для прогнозування майбутніх потреб ринку праці щодо цифрових навичок.

Ще більшу цінність можна було б принести шляхом узгодження заходів вимірювання між Східними країнами-сусідами і з ЄС, що дозволило б поліпшити порівняльний аналіз і аналіз прогалин. Системний підхід до вимірювання та прогнозування цифрових навичок, приведений у відповідність з політикою і методологіями ЄС, такими як дослідження DESI і Євростату, не був реалізований в Східних країнах-сусідах, і рівні зрілості вимірювань і прогнозування сильно розрізняються. Крім того, для здійснення узгоджених методологій необхідна наявність безлічі передумов, включаючи відповідні компетенції, управління і ресурси.

Новини

Ցուցադրել բոլորը