Від екосистем стартапів до фінансування інновацій: EU4Digital починає аналіз прогалин в законодавстві в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в пріоритетних сферах

  • Дата: 29/01/20
  • Поділитись:

В рамках програми EU4Digital почався аналіз прогалин в законодавстві ЄС і країн Східного партнерства (СП) в пріоритетних сферах політики у галузі ІКТ, обраних країнами-партнерами ВП. Завершений аналіз прогалин стане відправною точкою для розробки рекомендацій на користь інновацій в сфері ІКТ в країнах Східного партнерства.

Нові організаційні форми підтримки інновацій в сфері ІКТ (обрані Азербайджаном)

Вони включають:

  1. Проєкти на основі державно-приватного партнерства ( «федеративні» проєкти за участю багатьох зацікавлених сторін). Для широкого використання ключових цифрових технологій (5G, великі дані, високопродуктивні обчислення, кібербезпека, фотоніка, робототехніка і технології електронних компонентів і систем) необхідна консолідація зусиль різних зацікавлених сторін (проєкти державно-приватного партнерства). ЄС встановив державно-приватні партнерства (ДПП) для кібербезпеки, фотоніки, високопродуктивних обчислень, робототехніки, майбутнього інтернету (5G), ECSEL (електронні компоненти і вбудоване програмне забезпечення) і фабрик майбутнього.
  2. Кластери, фаблаби, акселератори, центри компетенцій, центри цифрових інновацій. Існує цілий ряд організаційних моделей організацій підтримки інновацій, що існують в ЄС:

фаблаби – забезпечують стартапи першими засобами для створення прототипів;

акселератори – допомагають цифровим компаніям зростати і розвиватися;

центри компетенцій – служать в якості координаційних центрів і концентрації Науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) в конкретних технологічних областях;

центри цифрових інновацій – надають консультації для МСП з розвитку бізнес-моделей цифрових інновацій.

Ці моделі майже не регулюються в країнах Східного партнерства і часто не мають міцних і стабільних зв’язків між ними. Рекомендації, розроблені Програмою EU4Digital, спрямовані на усунення цих недоліків. Приклади ЄС включають Європейську платформу співпраці кластерів (ECCP), Європейську обсерваторію кластерів, Європейську обсерваторію кластерів і промислових змін, Європейський стрес-тест для кластерної політики, Європейське стратегічне кластерне партнерство (ESCP), Асамблею прискорювачів, Форум єдинорогів, Форум інвесторів, Мережа стартапів європейських націй і Центри цифрових інновацій.

Екосистеми стартапів і скейлапів (Мережеві новатори і учасники екосистеми) (обрані Молдовою)

Мережева взаємодія допомагає зацікавленим сторонам з різними знаннями і досвідом знайти один одного. Це корисно як в зрілих екосистемах (з великим числом учасників), так і в екосистемах на ранній стадії (де існує необхідність виявлення зацікавлених суб’єктів і їх об’єднання).

Рекомендації, розроблені програмою EU4Digital, будуть спрямовані на зміцнення екосистеми стартапів в Молдові шляхом підтримки розвитку інноваційних кластерів, мереж і співтовариств в рамках національної інноваційної або цифрової політики.

Приклади з ЄС включають: One Stop Shop (принцип єдиного вікна, коли стартапи і засновники екосистем мають легкий доступ до всіх фінансових послуг та іншої підтримки, запропонованої на рівні ЄС), Enterprise Europe Network; Бізнес-центри в Китаї і Таїланді; Європейсько – японський центр промислового співробітництва; База даних доступу до ринку; Служба підтримки експорту (служба підтримки і інформація про доступ до ринку для імпорту в ЄС); Портал спільноти соціальних інновацій; Європейська торгова асоціація бізнес-янголів, Посівні фонди і гравці на ранніх стадіях ринку (EBAN); Бізнес-янголи Європи; Європейське партнерство стартапів (SEP); Асамблея прискорювачів, Форум єдинорогів, Форум інвесторів, Мережа стартапів європейських націй, Партнерська платформа EUCluster; Загальноєвропейська мережа центрів цифрових інновацій (DIH).

Доступ МСП до фінансування для цифрових інновацій (обраний Грузією і Україною)

В ході свого розвитку МСП стикаються з різними потребами як за розміром, так і за типом інвестиційних фондів:

Ранні стадії (ідеація, пошук ринку) – краудсорсінг, краудфандінг і краудінвестінг; Ваучери на комерційні закупівлі та інновації.

Посівний та ранній стартовий етап (потрібно більше грошей, високі ризики) – бізнес-ангели.

Пізній етап стартапу (підтверджений ринковий попит на продукт або послугу, набагато більший обсяг необхідних інвестицій) – венчурні фонди, гарантії за банківськими кредитами.

Розширення бізнесу – фондові ринки і зростання фондових ринків.

ЄС допомагає МСП отримати доступ до фінансів на всіх етапах їх життєвого циклу. Всі країни Східного партнерства попросили отримати доступ до існуючих в ЄС інструментів і програм фінансування для МСП.

Рекомендації програми EU4Digital допоможуть країнам ВП створити фінансові інструменти та програми для інновацій в сфері ІКТ і отримати доступ до фінансування ЄС для інновацій в сфері ІКТ.

Приклади можливостей фінансування ЄС для інновацій в сфері ІКТ: програма «Конкурентоспроможність підприємств і МСП» (COSME); Горизонт – 2020; Фонд акцій для зростання COSME; Кредитна гарантія COSME (LGF); План дій Fintech; Положення про європейські венчурних фондах; Керівництво по краудфандінгу для МСП; Європейська торгова асоціація бізнес-янголів, Посівні фонди і гравці на ранніх стадіях ринку (EBAN); Бізнес-янголи Європи; Фонд «Об’єднуючи Європу»; Європейський фонд стратегічних інвестицій (EFSI).

Управління правами інтелектуальної власності для цифрових інновацій (вибране Вірменією)

Права інтелектуальної власності (ПІВ) підтримуються нормативними актами, які надають новаторам монопольні права на певний період часу на певній території.

Управління ПІВ стосується не того, як отримати патент, а того, як використовувати активи ІВ в бізнес-стратегії, що складно для МСП.

В даний час всі країни Східного партнерства є членами Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Таким чином, правова база для процедур отримання патентів і захисту прав, а також авторського права і суміжних прав уже погоджена між ЄС і ВП. Однак у Вірменії в 2019 році міжнародна команда юристів (Вірменська асоціація адвокатів і Комітет з ІВ / ІТ для Вірменії) провела всебічне вивчення правових текстів з

інтелектуальної власності з рекомендаціями щодо внесення змін до юридичних текстів. З цих рекомендацій було виявлено ряд інституційних проблем і проблем потенціалу у Вірменії, які повинні бути детально вивчені в ході діяльності інноваційного компонента EU4Digital – ІКТ.

Цифровізація промисловості (цифрова трансформація МСП в традиційних секторах) (вибране Білоруссю)

Європейський Союз прискорює цифровізацію європейської промисловості з метою підтримки її глобальної конкурентоспроможності, приділяючи особливу увагу традиційним секторам, малим і середнім підприємствам (МСП), а також регіональним відмінностям.

Метою ініціативи ЄС «Цифровізація європейської промисловості» (2016 г.) забезпечити, щоб підприємства всіх розмірів, розташування й секторів в Європі могли повною мірою використовувати переваги цифрових інновацій.

ЄС запропонував Центри цифрових інновацій (DIH) в якості ключового інструменту для подолання існуючих розбіжностей в цифровізації МСП в різних секторах і регіонах.

Програма EU4Digital буде використовувати досвід ЄС, щоб допомогти сформувати основу для співпраці між урядом, бізнесом, вченими і суспільством в області цифровізації промисловості, що має стимулювати діалог і нові ініціативи в Білорусі.

В рамках своєї ініціативи EU4Digital Європейський Союз підтримує реформи і дії, спрямовані на розвиток досліджень в галузі ІКТ, стартапів і інноваційних екосистем в регіоні Східного партнерства, спираючись на досвід ЄС і кращі практики.

Новини

Ցուցադրել բոլորը