Брошура з коротким оглядом сучасного стану розвитку навичок електронного лідерства в Європі і конкретними прикладами передового досвіду і реалізації загальноєвропейських керівних принципів, розроблених промисловістю та науковими колами.