Пандемія COVID-19 підкреслила важливість вичерпного цифрового переходу, який запобігає таким викликам, як цифровий розрив, безпека в Інтернеті та, особливо, відсутність цифрової грамотності. Цей програмний документ, був підготовлений Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та розкриває питання цифрової грамотності в часи пандемії COVID-19 у країнах Східного партнерства. Він оцінює прогрес щодо досягнення цілей до 2020 року у …

Програмний документ Форуму громадянського суспільства Східного партнерства з питань COVID-19 щодо цифрової грамотності в часи COVID-19 в країнах СП Докладніше »

У повідомленні Європейської Комісії викладено її бачення та цілі для успішної цифрової трансформації Європи до 2030 року.   У повідомленні, опублікованому 9 березня 2021 р., пропонується узгодити «Цифровий компас» – набір цифрових принципів, швидко розпочати важливі багатонаціональні проєкти та підготувати законодавчу пропозицію, що визначає надійну структуру управління для моніторингу прогресу.

Комюніке Європейської Комісії про формування цифрового майбутнього Європи, ідей і дій для цифрової трансформації, яка працює для всіх, відображаючи найкраще з Європи: відкритість, справедливість, різноманітність, демократію і впевненість.  У комюніке представлене європейське суспільство, засноване на цифрових рішеннях, які ставлять людей на перше місце, відкривають нові можливості для бізнесу та стимулюють розвиток технологій, що заслуговують на …

Формування цифрового майбутнього Європи Докладніше »

14-ступінчастий план дій щодо розвитку електронної охорони здоров’я Міністерством цифрової трансформації України, зокрема, затвердження концепції системи електронного здоров’я, аудит існуючих інформаційних систем та електронних реєстрів та розробка плану запровадження стандартів зберігання та передачі медичної інформації.

Комюніке 2010 року від Європейської Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському економічному та соціальному комітету та Комітету регіонів, в якому викладений Цифровий порядок денний для Європи, метою якого є забезпечення стійких економічних і соціальних вигід від єдиного цифрового ринку на основі швидкого і надшвидкого інтернету і сумісних додатків.

Стратегічний план Генерального директорату Європейської Комісії з комунікаційних мереж, контенту і технологій (DG CONNECT) на 2016-2020 роки. DG CONNECT розробляє і реалізує політику, необхідну для створення єдиного цифрового ринку для більшого зростання і створення робочих місць, де громадяни, підприємства і органи державного управління можуть безперешкодно і справедливо отримувати доступ і надавати цифрові товари, контент і …

DG CONNECT Стратегічний план на 2016-2020 роки Докладніше »

Програма роботи Платформи 2 Східного партнерства з економічного розвитку і ринкових можливостях на 2018-2019 роки з викладом основних цілей і дій по досягненню цілей Східного партнерства на 2020 рік, в тому числі в області гармонізації цифрових ринків.

Дорожня карта і графік до угоди про регіональний роумінг між шістьма країнами Східного партнерства на період 2019-2020 рр.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 роки в Україні була затверджена Кабінетом Міністрів України. Концепція містить у собі детальний план цифрового розвитку в таких областях, як цифрова інфраструктура, цифрові компетенції, реалізація концепції цифрових робочих місць, громадська безпека, освіта, охорона здоров’я, туризм, екологія та охорона навколишнього середовища, безготівкові платежі, гармонізація з європейськими і світовими …

Ухвалення Концепції цифрової економіки та розвитку України на 2018-2020 роки та плану дій щодо її реалізації Докладніше »

Прокрутити вгору