Експерти Програми EU4Digital розробили «Оцінку юридичної та технічної зрілості довірчих послуг та послуг електронної ідентифікації (eID)  у Східних країнах-партнерах»  в межах тематичної області «Довіра та безпека», яка оцінює сумісність нормативної бази країн-партнерів щодо цифрових довірчих послуг та послуг електронної ідентифікації з положеннями eIDAS та існуючими міжнародними прийнятими стандартами. 

Крім того, у документі досліджується зрілість цифрових довірчих послуг та послуг електронної ідентифікації з регуляторної, організаційної та технічної точок зору для визначення заходів, які необхідно вжити, щоб забезпечити транскордонне взаємне визнання довірчих послуг та послуг електронної ідентифікації між ЄС та Східними країнами-партнерами.


бібліотека

Подивитись все