Це ключові документи – перелік рекомендацій та плани дій з реалізації для Східних країн-партнерів в обраній сфері політики з ІКТ-інновацій.

 У 2019 – на початку 2020 року Програма EU4Digital надала підтримку шести Східним країнам-партнерам з рекомендаціями щодо інструментів національної політики в окремих пріоритетних галузях ІКТ-інновацій.

Вибраними напрямками політики були:

  • Управління правами інтелектуальної власності на цифрові інновації (Вірменія)
  • Нові організаційні форми підтримки інновацій в сфері ІКТ (Азербайджан)
  • Доступ цифрових інноваційних МСП до фінансів (Грузія, Україна)
  • Інноваційні екосистеми ІКТ для стартапів і скейлапів (Республіка Молдова)
  • Цифровізація промисловості (цифрова трансформація МСП в традиційних секторах) (Білорусь)

Для кожного з цих напрямків в рамках Програми були вивчені найкращі практики ЄС, був проведений аналіз прогалин у кожній країні та були розроблені рекомендації, в яких визначаються конкретні інструменти, платформи та практики ЄС, що можуть бути освоєні зацікавленими сторонами країн Східного сусідства. Команда Програми також зібрала перелік з понад 200 організацій ЄС, що мають передову практику впровадження інноваційної політики, і які рекомендується вважати потенційними партнерами для співпраці зі Східними країнами-партнерами.

 Після цього аналізу, в результаті роботи Програми були розроблені шість національних планів дій, які заклали основу для подальшої реалізації в рамках проєктів, що фінансуються з національних джерел або за підтримки ЄС. У планах дій відзначені зацікавлені сторони, які бажають взяти на себе провідну роль в якості лідера конкретних дій або бути частиною команди з їх реалізації. Фактичний статус пропонованих дій, орієнтовні терміни реалізації та підходи до реалізації, засновані на практиці ЄС, також вказані в планах дій. Ці плани дій були узгоджені і широко обговорювалися зі спільнотами зацікавлених сторін під час консультацій для країн в травні-червні 2020 року.

 Індивідуальні набори документів, присвячені кожній із шести Східних країн-партнерів та орієнтовані на їх пріоритетні сфери політики, включають:

  • Політичні рекомендації: кращі практики ЄС та приклади в обраній галузі політики, виявлені прогалини і список рекомендацій щодо усунення існуючих прогалин, стимулювання регіонального співробітництва в СП та узгодження стандартів з ЄС.
  • Короткий виклад політичних рекомендацій: резюме, що складається з двох сторінок політичних рекомендацій з ключовими практиками ЄС, списком виявлених прогалин і списком ключових рекомендацій.

бібліотека

Подивитись все