Guvernul Republicii Moldova a aprobat legea privind ratificarea asocierii țării la programul UE pentru sănătate

  • Data: 21/03/23
  • Distribuie:

Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege privind ratificarea asocierii țării la programul UE pentru Sănătate al Uniunii Europene. Participarea la programul UE pentru sănătate va oferi acces la finanțare UE pentru consolidarea sistemului de sănătate al Republicii Moldova, inclusiv pentru aspecte legate de transformarea digitală. 

Proiectul de lege ratifică acordul de asociere al EU4Digital care a fost semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023. Aderarea la acest program va permite Republicii Moldova să participe la toate licitațiile pentru proiecte. Aceasta va contribui la consolidarea capacităților sistemului de sănătate prin creșterea rezilienței acestuia și utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire pentru situații de urgenta.  

Guvernul Republicii Moldova anticipează că participarea la programul UE pentru sănătate va îmbunătăți și capacitatea de a preveni bolile – în special a cancerului, va consolida forța de muncă din domeniul sănătății, va facilita accesul la medicamente și dispozitive medicale și va contribui la transformarea digitală.  

Bugetul de 5,3 miliarde de euro al programului UE pentru sănătate acoperă perioada 2021-2027 și este destinat instituțiilor de sănătate și organizațiilor neguvernamentale din UE sau țări terțe asociate la program. Republica Moldova va avea acces la finanțare pe poziție de egalitate cu statele membre ale UE și alte țări asociate.  

Acordul cu UE privind aderarea Republicii Moldova la programul UE pentru sănătate prevede că autoritățile sanitare din Moldova vor putea participa la acțiuni comune destinate autorităților sanitare în domenii specifice: sănătate mintală, Spațiul European de Date privind Sănătatea, sănătate globală, bolile netransmisibile și în rețeaua UE de centre oncologice integrate. 

În plus, actorii din domeniul sănătății publice sau private vor putea solicita finanțare pentru a sprijini acțiuni precum abordarea amenințărilor transfrontaliere pentru sănătate, prevenirea bolilor respiratorii cronice, îmbunătățirea sănătății mintale a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor strămutate, și îmbunătățirea sistemelor și serviciilor de sănătate. 

Acordul de asociere face parte din eforturile continue ale Comisiei de a sprijini îmbunătățirea sănătății publice și de a oferi asistență cetățenilor ucraineni strămutați în Moldova. Acordul se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2023. 

Informații suplimentare

Vezi anunțul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (în română).