e-Sănătate

Prin intermediul inițiativei EU4Digital, Uniunea Europeană susține elaborarea cadrelor naționale armonizate pentru e-Sănătate, atât printre țările partenere PaE, cât și cu UE.

Știri Evenimente Istorii de succese-carduri Fișe de dateeHealth Network

Întru susținerea acestor obiective, programul ”EU4Digital: susținerea economiei și societății digitale în Parteneriatul Estic” va:

  • Elabora orientări și standarde de armonizare e-Sănătate pentru regiunea PaE
  • Crea o platformă e-Sănătate transfrontalieră în regiunea PaE
  • Implica regiunea în proiecte, programe și inițiative relevante ale UE

Programul susține acțiunile rețelei e-Sănătate a EU4Digital, obiectivele principale ale căruia includ:

  • Crearea unei platforme pentru schimbul de informații și experiență privind e-Sănătatea
  • Consolidarea capacităților instituțiilor, comunităților și profesioniștilor din domeniul e-Sănătate în țările PaE
  • Elaborarea recomandărilor pentru armonizarea politicilor de e-Sănătate 
  • Pilotarea e-Sănătății transfrontaliere în cadrul țărilor partenere și cu statele membre ale UE

Sprijinind eforturile de elaborare a sistemelor de e-Sănătate și de asigurare a colaborării transfrontaliere și cu UE, EU4Digital va livra beneficii pentru pacienți, precum și pentru sistemele de sănătate și profesioniști. În cele din urmă, îmbunătățirile în e-Sănătate se vor solda cu cetățeni mai sănătoși, eficiență sporită în acordarea îngrijirii, asiguratori mai receptivi și o reglementare mai bună

Evenimente

Nu există evenimente viitoare

Vezi toate