Inițiativa EU4Digital

Armonizarea piețelor digitale este una dintre principalele livrabile de politici ale UE pentru oferirea unor rezultate palpabile cetățenilor din Parteneriatul Estic. Susținerea UE în acest domeniu este canalizată prin intermediul Inițiativei EU4Digital care reunește acțiunile și programele prioritare din domeniu. 

EU4Digital are drept scop extinderea Pieței Unice Digitale a Uniunii Europene către statele Parteneriatului Estic, dezvoltând potențialul economiei și societății digitale în vederea asigurării creșterii economice, generării mai multor locuri de muncă, îmbunătățirii vieții oamenilor și asistării mediului de afaceri. Prin această inițiativă, UE sprijină reducerea tarifelor de roaming, dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză pentru a stimula economiile și extinde e-serviciile, securitate cibernetică coordonată și armonizarea cadrelor digitale în întreaga societate în diferite domenii, de la logistică până la sănătate, abilități sporite și crearea locurilor de muncă în industria digitală.  

Armonizarea piețelor digitale pin intermediul inițiativei EU4Digital contribuie la eliminarea barierelor din calea serviciilor online pan-europene pentru cetățeni, administrațiile publice și mediul de afaceri, soldându-se cu servicii online îmbunătățite la prețuri mai bune și cu o alegere mai mare. Aceasta va atrage investiții și va stimula comerțul și ocuparea forței de muncă; întreprinderile existente vor crește mai rapid, iar start-up-urile vor fi create mai ușor, ceea ce va contribui la prevenirea exodului de creiere. 

Un element central al inițiativei EU4Digital este programul de trei ani, finanțat de UE, ”EU4Digital: susținerea economiei și societății digitale în Parteneriatul Estic” (2019-2022) sau Programul EU4Digital care promovează domeniile-cheie ale economiei și societății digitale, în conformitate cu normele și practicile UE, și comunică sprijinul UE în cadrul agendei digitale din regiune. Programul își axează sprijinul pe șase domenii de politică cheie: Normele în sectorul telecomunicațiilor, Încredere și Securitatee-Comerț, Inovarea în domeniul TICe-Sănătate și e-Competențe. Aceste domenii de sprijin oglindesc cele șase rețele EU4Digital, create în 2016 și care sunt alcătuite din reprezentanți ai țărilor partenere din est și ale statelor membre ale UE. 

Dezvoltarea Comunității Digitale: prioritate pe termen lung

EU4Digital a fost oficial lansat de Comisia Europeană la Reuniunea Ministerială a Parteneriatului Estic privind Comunitatea Digitală din 2016, la care au fost instituite șase rețele regionale EU4Digital pentru a lucra asupra subiectelor prioritare.

Rețelele EU4Digital sprijină activitatea Panelului pentru Armonizarea Piețelor Digitale (Panelul APD), instituit în 2015 la Prima Reuniune Ministerială a Parteneriatului Estic privind Economia Digitală, și care reunește parteneri din statele membre ale UE și din țările partenere, inclusiv administrații publice, asociații profesionale și industriale, organe de reglementare, societatea civilă și instituții financiare, cu scopul formulării strategiei APD, coordonării acțiunilor și asigurării coerenței la nivel național, bilateral și regional. 

Transformarea digitală rezistentă: o prioritate cheie

Sprijinul pentru o transformare digitală rezistentă este una dintre cele cinci priorități politice evidențiate de Comisia Europeană în propunerea sa pentru obiectivele politice pe termen lung ale Parteneriatului Estic după 2020, lansată la 18 martie 2020.

Potrivit Comisiei Europene, „O prezență digitală puternică în vecinătatea UE va permite creșterea și va stimula dezvoltarea durabilă. În acest sens, UE va investi în continuare în transformarea digitală a țărilor partenere, în conformitate cu legislația și cele mai bune practici ale UE și va sprijini extinderea start-up-urilor digitale extrem de inovatoare în regiune. UE va sprijini în continuare și va acorda asistență pentru reziliența cibernetică a țărilor partenere.”

Acest accent nou se bazează pe cele 20 de Rezultate livrabile ale UE pentru 2020, foaia de parcurs pentru furnizarea de rezultate tangibile cetățenilor din Parteneriatul Estic, aprobată în 2017, care a marcat armonizarea piețelor digitale ca fiind una dintre cele 20 de rezultate livrabile cheie ale UE.

EU4Digital: o inițiativă–umbrelă care canalizează sprijinul UE

Inițiativa EU4Digital în prezent reunește următoarele acțiuni și programe prioritare ale UE:

 

  • Rețelele EU4Digital care reunesc reprezentanții țărilor partenere din est și ale statelor membre ale UE pentru a lucra în domeniile tematice cheie.
  • Programul EU4Digital, un program de trei ani (2019-2022) care promovează domeniile cheie ale economiei și societății digitale, în conformitate cu normele și practicile UE.
  • EU4Digital – Strategiile privind comunicațiile în bandă largă în regiunea PaE (2018-2020), proiect implementat de Banca Mondială pentru a susține țările partenere din est la elaborarea și implementarea strategiilor naționale privind comunicațiile în bandă largă. 
  • EU4Digital: Proiectul Securitate Cibernetică EST pentru consolidarea securității cibernetice în țările partenere și sporirea încrederii în utilizarea serviciilor digitale. 
  • EU4Digital: EaPConnect (Conectarea Comunităților de Cercetare și Educație) extinderea infrastructurii rețelei pentru a reuni comunitățile de cercetare și educație din UE și țările partenere din est.