Inițiativa EU4Digital

Armonizarea piețelor digitale este una dintre principalele livrabile de politici ale UE pentru oferirea unor rezultate palpabile cetățenilor din Parteneriatul Estic. Susținerea UE în acest domeniu este canalizată prin intermediul Inițiativei EU4Digital care reunește acțiunile și programele prioritare din domeniu. 

EU4Digital are drept scop extinderea Pieței Unice Digitale a Uniunii Europene către statele Parteneriatului Estic, dezvoltând potențialul economiei și societății digitale în vederea asigurării creșterii economice, generării mai multor locuri de muncă, îmbunătățirii vieții oamenilor și asistării mediului de afaceri. Prin această inițiativă, UE sprijină reducerea tarifelor de roaming, elaborarea serviciilor în bandă largă de mare viteză pentru a stimula economiile și extinde e-serviciile, securitate cibernetică coordonată și armonizarea cadrelor digitale în întreaga societate în diferite domenii, de la logistică până la sănătate, abilități sporite și crearea locurilor de muncă în industria digitală. 

Armonizarea piețelor digitale pin intermediul inițiativei EU4Digital contribuie la eliminarea barierelor din calea serviciilor online pan-europene pentru cetățeni, administrațiile publice și mediul de afaceri, soldându-se cu servicii online îmbunătățite la prețuri mai bune și cu o alegere mai mare. Aceasta va atrage investiții și va stimula comerțul și ocuparea forței de muncă; întreprinderile existente vor crește mai rapid, iar start-up-urile vor fi create mai ușor, ceea ce va contribui la prevenirea exodului specialiștilor. 

Un element central al inițiativei EU4Digital este programul de trei ani, finanțat de UE, ”EU4Digital: susținerea economiei și societății digitale în Parteneriatul Estic” (2019-2022) care promovează domeniile-cheie ale economiei și societății digitale, în conformitate cu normele și practicile UE, și comunică sprijinul UE în cadrul agendei digitale din regiune. Programul își axează sprijinul pe șase domenii de politică cheie: Normele în sectorul telecomunicațiilor, Încredere și Securitate, e-Comerț, Inovarea în domeniul TIC, e-Sănătate și e-Competențe. Aceste domenii de sprijin oglindesc cele șase rețele EU4Digital, create în 2016 și care sunt alcătuite din reprezentanți ai țărilor Parteneriatului Estic și ale statelor membre ale UE. 

Dezvoltarea Comunității Digitale: prioritate pe termen lung

EU4Digital a fost oficial lansată de Comisia Europeană la Reuniunea Ministerială a Parteneriatului Estic privind Comunitatea Digitală din 2016, la care au fost instituite șase rețele regionale EU4Digital pentru a lucra asupra subiectelor prioritare. 

Rețelele EU4Digital sprijină activitatea Grupului special pentru armonizarea Piețelor Digitale (Grupul special APD), instituit în 2015 la Prima Reuniune Ministerială a Parteneriatului Estic privind Economia Digitală, și care reunește parteneri din statele membre ale UE și din țările partenere, inclusiv administrații publice, asociații profesionale și industriale, organe de reglementare, societatea civilă și instituții financiare, cu scopul formulării strategiei APD, coordonării acțiunilor și asigurării coerenței la nivel național, bilateral și regional. 

Armonizarea digitală: un rezultat-cheie

Armonizarea piețelor digitale a fost determinată drept una dintre cele 20 de rezultate ale UE pentru 2020, foaia de parcurs pentru livrarea rezultatelor palpabile pentru cetățeni în Parteneriatul Estic, aprobate la Summitul Parteneriatului Estic din noiembrie 2017. Rezultatele 2020 descriu economia digitală drept un “domeniu cu potențial încă neexploatat atât pentru UE, cât și pentru Țările Partenere pentru dezvoltarea economică, dar și pentru crearea creșterii și a locurilor de muncă.”

Rezultatul 7 pentru armonizarea piețelor digitale este inclus în domeniul prioritar al ”dezvoltării economice și oportunităților de piață”, și statuează: “Armonizarea piețelor digitale va fi stimulată pentru a elimina obstacolele și barierele existente în calea acordării serviciilor de e-Guvern și e-Business pan-europene. Aceasta se va solda cu servicii online îmbunătățite la prețuri mai bune și cu o alegere mai mare; aceasta va atrage investiții și va stimula ocuparea forței de muncă. Întreprinderile existente vor fi abilitate să crească mai rapid, iar start-up-urile vor fi create mai ușor.” 

EU4Digital: o inițiativă–umbrelă care canalizează sprijinul UE

Inițiativa EU4Digital în prezent reunește următoarele acțiuni și programe prioritare ale UE:

  • Rețelele EU4Digital care reunesc reprezentanții țărilor Parteneriatului Estic și ale Statelor Membre ale UE pentru a lucra în domeniile tematice cheie.
  • EU4Digital: susținerea economiei și societății digitale în Parteneriatul Estic, un program de trei ani (2019-2022) care promovează domeniile cheie ale economiei și societății digitale, în conformitate cu normele și practicile UE.
  • EU4Digital – Strategiile privind comunicațiile în bandă largă în regiunea PaE (2018-2020), proiect implementat de Banca Mondială pentru a susține țările Parteneriatului Estic la elaborarea și implementarea strategiilor naționale privind comunicațiile în bandă largă. 
  • Viitorul program CYBER al UE pentru consolidarea securității cibernetice în țările partenere și sporirea încrederii în utilizarea serviciilor digitale.