EU4Digital təşəbbüsü

Rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılması Şərq Tərəfdaşlığında vətəndaşlara gözəçarpan nəticələr təmin etmək məqsədilə Aİ-nin siyasətə dair əsas praktiki nəticələrindən biridir. Aİ-nin bu istiqamətdə dəstəyi, bu sahədə prioritet fəaliyyətləri və proqramları bir araya gətirən EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə istiqamətləndirilir.

EU4Digital təşəbbüsünün məqsədi Avropa İttifaqının Vahid Rəqəmsal Bazarını Şərqi Tərəfdaş dövlətlərə qədər genişləndirmək və iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri yaratmaq, insanların həyatlarını yaxşılaşdırmaq və müəssisələrə kömək məqsədilə rəqəmsal iqtisadiyyatın və cəmiyyətin potensialını inkişaf etdirməkdir. Aİ bu təşəbbüs vasitəsilə rouminq tariflərinin azaldılmasına, iqtisadiyyatların gücləndirilməsinə və elektron xidmətlərin genişləndirilməsinə, eləcə də kibertəhlükəsizliyin əlaqələndirilməsi və cəmiyyətin bütün sahələrində, yəni logistika sahəsindən tutmuş səhiyyəyə qədər rəqəmsallaşdırma proseslərinin uyğunlaşdırılması, bacarıqların artırılması və rəqəmsal sahədə yeni iş yerlərinin yaradılması üçün yüksək sürətli genişzolaqlı rabitənin inkişafına dəstək verir. 

Rəqəmsal bazarların EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə uyğunlaşdırılması sayəsində vətəndaşlara, dövlət idarələrinə və müəssisələrə ümumavropa onlayn xidmətlərinin göstərilməsində mövcud maneələri aradan qaldırılır və nəticədə onlayn xidmətlər yaxşılaşır və ucuzlaşır, o cümlədən daha geniş seçimlərdən istifadə imkanı yaranır. Bu da yeni sərmayələrin cəlb edilməsi və ticarət və məşğulluğun artırılması; mövcud şirkətlərin daha cəld inkişafı və “beyin axınının” qarşısını almağa töhfə verəcək startapların asanlıqla yaradılması ilə nəticələnir.

EU4Digital təşəbbüsünün əsas komponenti, Aİ tərəfindən maliyyələşən və Aİ-nin standart və təcrübələrinə uyğun olaraq rəqəmsal iqtisadiyyatın və cəmiyyətin əsas sahələrini inkişaf etdirən və Aİ-nin dəstəyini regiondakı rəqəmsallaşdırma proqramlarına  ötürən “EU4Digital: Şərq Tərəfdaşlığında rəqəmsal iqtisadiyyata və cəmiyyətə dəstək” (2019-2022) adlı üç illik proqramdır. Proqramın dəstəyi siyasətə dair altı əsas sahəyə yönəlmişdir: Telekommunikasiya qaydaları, Etimad və təhlükəsizlik, elektron ticarət (eTrade), İKT-nin innovativ inkişafı, elektron səhiyyə (eHealth) elektron bacarıqlar (eSkills). Bu dəstək sahələri 2016-cı ildə yaradılan və Şərqi Tərəfdaş ölkələrinin və Aİ-yə Üzv Dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət olan altı EU4Digital şəbəkəsini əks etdirir.

Rəqəmsal cəmiyyətin qurulması: uzunmüddətli prioritet

Avropa Komissiyası EU4Digital təşəbbüsünün icrasına rəsmi olaraq 2016-cı ildə baş tutan Şərqi Tərəfdaşlıq Ölkələri Nazirlərinin Rəqəmsal Cəmiyyətə dair Görüşündə başlamışdır və prioritet mövzular üzərində işləmək üçün altı EU4Digital regional şəbəkəsi yaradılmışdır.

EU4Digital şəbəkələri 2015-ci ildə keçirilən ilk Şərqi Tərəfdaşlıq Ölkələri Nazirlərinin Rəqəmsal Cəmiyyətə dair Görüşündə təsis edilən Rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılması panelinin (HDM Panel) işinə dəstək verir və HDM strategiyası formalaşdırmaq, fəaliyyətləri əlaqələndirmək və milli, ikitərəfli və regional səviyyələrdə uyğunluq əldə etmək məqsədilə dövlət idarələri, peşəkar və ikinci dərəcəli assosiasiyaları, tənzimləyici orqanları, vətəndaş cəmiyyəti və maliyyə institutları kimi Aİ-yə Üzv Dövlətlər və tərəfdaş ölkələrdən olan maraqlı tərəfləri bir araya gətirir. 

Rəqəmsal uyğunlaşdırma: əsas praktiki nəticə

Rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılması Aİ-nin 2020-ci il üçün 20 praktiki nəticələrindən biri kimi təyin edilmişdir. Bu yol xəritəsi 2017-ci ilin noyabrında Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində qəbul edilərək Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin vətəndaşlarına gözəçarpan nəticələr təmin etmək məqsədi daşıyır. 2020-ci ilə hədəflənən praktiki nəticələr baxımından “rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsi istifadə edilməmiş potensiala malik bir sahədir və həm Aİ, həm də Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin vətəndaşlarına gözəçarpan faydalar vermək üçün həyati-vacib əhəmiyyət kəsb edir”.

Rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılmasına dair 7-ci praktiki nəticə “iqtisadi inkişaf və bazar imkanları” adlı prioritet sahəyə daxildir və aşağıdakıları müəyyənləşdirir: “Ümumavropa elektron hökumət və elektron biznes xidmətlərinin təmin edilməsində müşahidə olunan mövcud əngəl və maneələri aradan qaldırmaq məqsədilə rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılması gücləndiriləcək. Bunun nəticəsində onlayn xidmətlərin yaxşılaşması və ucuzlaşması və daha çox seçimdən istifadə, eləcə də sərmayələrin cəlb edilməsi və məşğulluğun artırılması mümkün olacaq. Beləliklə, mövcud şirkətlər daha sürətlə inkişaf edəcək, startapların yaradılması isə asanlaşacaq. 

EU4Digital: Aİ-nin dəstəyini istiqamətləndirən qoruyucu mexanizm xarakterli təşəbbüs

EU4Digital təşəbbüsü hal-hazırda Aİ-nin aşağıdakı fəaliyyətlərini və proqramlarını birləşdirir:

 

  • EU4Digital şəbəkələri əsas tematik sahələr üzərində işləmək üçün Şərqi Tərəfdaş ölkələrinin və Aİ-yə Üzv Dövlətlərin nümayəndələrini bir araya gətirir.

 

  • EU4Digital: Şərq Tərəfdaşlığında rəqəmsal iqtisadiyyata və cəmiyyətə dəstək” (2019-2022) Aİ-nin standart və təcrübələrinə uyğun olaraq rəqəmsal iqtisadiyyatın və cəmiyyətin əsas sahələrini inkişaf etdirən üç illik proqramdır.
  • EU4Digital – ŞT regionunda genişzolaqlı rabitəyə dair strategiyalar (2018-2020) Şərqi Tərəfdaş ölkələrində genişzolaqlı rabitəyə dair milli strategiyaların hazırlanması və icrasına dəstək vermək məqsədi daşıyan və Dünya Bankı tərəfindən həyata keçirilən layihədir.
  • Aİ-nin gələcəkdə icra olunacaq CYBER adlı proqramı tərəfdaş ölkələrdə kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək və rəqəmsal xidmətlərdən istifadəyə inamın artırılması məqsədini daşıyır.