«EU4Digital» նախաձեռնությունը

Թվային շուկաների ներդաշնակեցումը ԵՄ-ի հիմնական թիրախային արդյունքներից մեկն է` Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի քաղաքացիների համար շոշափելի արդյունքներ ապահովելու գործում: Այս ոլորտում ԵՄ-ի աջակցությունն ուղղորդվում է «Եվրոպական միությունը թվային օրակարգի համար» (EU4Digital) նախաձեռնության միջոցով, որը համախմբում է ոլորտի առաջնահերթ գործողություններն ու ծրագրերը:

«EU4Digital» նախաձեռնությունը նպատակ ունի Եվրոպական միության միասնական թվային շուկան ընդլայնել դեպի Արևելյան գործընկերության երկրներ` զարգացնելով թվային տնտեսության և հասարակության ներուժը` տնտեսական աճի ապահովման, ավելի շատ աշխատատեղերի ստեղծման, մարդկանց կյանքի որակի բարելավման և գործարարությանն աջակցելու նպատակով: Նախաձեռնության միջոցով ԵՄ-ն աջակցում է ռոումինգի սակագների իջեցմանը, գերարագ լայնաշերտ կապի զարգացմանը՝ տնտեսական խթանման և էլեկտրոնային ծառայությունների ընդլայնման նպատակով, համակարգված կիբեռանվտանգությանն ու հասարակությունում թվային կառուցակարգերի ներդաշնակեցմանը՝ լոգիստիկայից մինչև առողջապահություն, հմտությունների բարելավմանը և թվային ոլորտում աշխատատեղերի ստեղծմանը:

«EU4Digital» նախաձեռնության միջոցով թվային շուկաների ներդաշնակեցումն օգնում է վերացնել համաեվրոպական առցանց ծառայությունների խոչընդոտները քաղաքացիների, պետական կառավարման մարմինների և բիզնեսների համար, ինչը հանգեցնում է առցանց ծառայությունների բարելավմանը՝ ավելի նպաստավոր սակագներով և ընտրության ավելի լայն հնարավորությամբ: Այն կներգրավի ներդրումներ և կխթանի առևտուրն ու զբաղվածությունը, գոյություն ունեցող ընկերությունները կաճեն ավելի արագ, իսկ ստարտափների հիմնադրումն առավել կհեշտանա՝ նպաստելով ուղեղների արտահոսքի կանխարգելմանը:

«EU4Digital» նախաձեռնության միջուկը ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «EU4Digital. աջակցելով թվային տնտեսությանը և հասարակությանը Արևելյան գործընկերությունում» եռամյա ծրագիրն է (2019-2022թթ.), որը, հետևելով ԵՄ նորմերին ու ընթացակարգերին, խթանում է թվային տնտեսության և հասարակության առանցքային ոլորտներին ու կոմունիկացնում է թվային օրակարգի շրջանակում ԵՄ աջակցությունը տարածաշրջանում: Ծրագիրն իր աջակցությունն ուղղել է քաղաքականության հիմնական վեց ոլորտներին. հեռահաղորդակցության կարգավորումներ, վստահություն և անվտանգություն, էլեկտրոնային առևտուր, ՏՀՏ նորարարություն, էլեկտրոնային առողջապահություն և էլեկտրոնային հմտություններ: Նշված ոլորտները, որոնց ուղղված է աջակցությունը, արտացոլում են վեց «EU4Digital» ցանցերը, որոնք ստեղծվել են 2016 թվականին և որոնցում ընդգրկված են ներկայացուցիչներ ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրներից ու ԵՄ անդամ պետություններից: 

Թվային համայնքի ստեղծում. երկարաժամկետ առաջնահերթություն

«EU4Digital» նախաձեռնությունը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից պաշտոնապես մեկնարկել է 2016 թվականին՝ Թվային համայնքի վերաբերյալ Արևելյան գործընկերության նախարարական հանդիպման ժամանակ՝ ստեղծելով վեց «EU4Digital» տարածաշրջանային ցանցերը` առաջնահերթ թեմաների շուրջ աշխատանք տանելու նպատակով:

«EU4Digital» ցանցերն աջակցում են Թվային շուկաների ներդաշնակեցման պանելի (HDM Panel) աշխատանքներին, որը ստեղծվել է 2015 թվականին՝ Արևելյան գործընկերության թվային տնտեսության նախարարական առաջին հանդիպման ժամանակ, և համախմբում է ԵՄ անդամ պետությունների ու գործընկեր երկրների շահագրգիռ կողմերին, այդ թվում՝ պետական կառավարման մարմիններին, մասնագիտական և ոլորտային ասոցիացիաներին, կարգավորող մարմիններին, քաղաքացիական հասարակություն և ֆինանսական հաստատություններին` թվային շուկաների ներդաշնակեցման ռազմավարության մշակման, գործողությունների համակարգման և ազգային, երկկողմ ու տարածաշրջանային մակարդակներում համաձայնեցվածության ապահովման նպատակով:

Թվային ներդաշնակեցում. առանցքային թիրախային արդյունք

Թվային շուկաների ներդաշնակեցումը մեկն է այն թիրախային արդյունքներից, որն ընդգրկված է ԵՄ-ի «20 թիրախային արդյունք 2020 թվականի համար» ճանապարհային քարտեզում և որն ուղղված է Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի քաղաքացիների համար շոշափելի արդյունքների ապահովմանն ու հաստատվել է 2017 թվականի նոյեմբերին՝ Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում: 2020 թվականի համար թիրախային արդյունքները թվային տնտեսությունը մեկնաբանում են որպես «դեռևս չօգտագործված ներուժով բնագավառ թե Եվրամիության, և թե գործընկեր երկրների համար՝ ինչպես սոցիալ-տնտեսական զարգացման, այնպես էլ՝ աճի ապահովման և աշխատատեղերի ստեղծման տեսանկյունից»:

7-րդ թիրախային արդյունքը, որը վերաբերում է թվային շուկաների ներդաշնակեցմանը, ընդգրկված է «տնտեսական զարգացում և շուկայական հնարավորություններ» առաջնահերթ ոլորտում: Դրանում ասված է. «Թվային շուկաների ներդաշնակեցումը կնպաստի համաեվրոպական էլեկտրոնային կառավարման և էլեկտրոնային բիզնես ծառայությունների մատուցման առկա խոչընդոտների և պատնեշների վերացմանը: Սա կհանգեցնի առցանց ծառայությունների բարելավմանը՝ ավելի նպաստավոր գներով և ավելի լայն ընտրությամբ, կներգրավի ներդրումներ ու կխթանի զբաղվածությունը: Գոյություն ունեցող ընկերությունները կկարողանան ավելի արագ աճել, իսկ ստարտափների հիմնադրումն առավել կհեշտանա»:

«EU4Digital». Եվրամիության աջակցությամբ ուղղորդված հովանոցային նախաձեռնություն

«EU4Digital» նախաձեռնությունը ներկայումս համախմբում է ԵՄ-ի հետևյալ առաջնահերթ գործողություններն ու ծրագրերը.

  • «EU4Digital» ցանցերն Արևելյան գործընկերության երկրների և Եվրամիության անդամ պետությունների ներկայացուցիչներին համախմբում են առանցքային թեմատիկ ոլորտների ուղղությամբ աշխատանք տանելու նպատակով:
  • «EU4Digital. աջակցելով թվային տնտեսությանը և հասարակությանը Արևելյան գործընկերությունում» եռամյա ծրագիրը (2019-2022թթ.), հետևելով ԵՄ նորմերին ու ընթացակարգերին, խթանում է թվային տնտեսության և հասարակության առանցքային ոլորտներին:
  • «EU4Digital. լայնաշերտ կապի ռազմավարություններ ԱլԳ տարածաշրջանում» (2018-2020թթ) ծրագիրն իրականացվում է Համաշխարհային բանկի կողմից՝ նպատակ ունենալով նպաստել Արևելյան գործընկերության երկրների կողմից սեփական ազգային լայնաշերտ կապի ռազմավարությունների մշակման և իրականացման գործընթացին:
  • Եվրամիության առաջիկա՝ ԿԻԲԵՌ ուղղվածությամբ ծրագիրն ուղղվելու է գործընկեր երկրներում կիբեռանվտանգության ամրապնդմանը և թվային ծառայությունների նկատմամբ վստահության բարձրացմանը: