EU4Digital: Cybersecurity East

Ադրբեջան, Բելառուս, Հայաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն, Ուկրաինա, Վրաստան
 • Տևողություն: 2019-2022
 • ԵՄ ներդրում: 3,121,600 եվրո

Ծրագիրն ուղղված է ԵՄ կիբերանվտանգության հիմնարար տարրերի զարգացման մակարդակին Արևելյան գործընկեր երկրների շարունակական մոտարկմանը՝ հաշվի առնելով գործընկեր երկրների առաջընթացի տարբեր մակարդակները:

Նպատակներ

Ծրագրի նպատակն է մշակել տեխնիկական և համագործակցային մեխանիզմներ, որոնք կբարձրացնեն կիբերանվտանգության և կիբերհարձակումների դեմ պատրաստվածության մակարդակը՝ համաձայն ԵՄ չափանիշների:

Գործողություններ

Ծրագիրն իրականացնում է հետևյալ գործողությունները.

Կիբերանվտանգություն

 • ԱլԳ երկրներում կիբերանվտանգության ազգային կառավարման ու իրավական դաշտի ամրապնդում, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Աջակցություն օրենսդրական դաշտի փոփոխություններին կամ զարգացմանը.
  – Կիբերսպառնալիքների և արձագանքման, մարդու իրավունքների, տվյալների պաշտպանության երաշխիքների ու վերահսկողության մեխանիզմների վերաբերյալ ուսուցում և մենթորություն.
  – Մասնավոր հատվածում ծառայություններ մատուցողների հետ համագործակցություն.
  – Հանրային իրազեկման բարձրացում:

 • ԱլԳ երկրներում կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանության ամրապնդում, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Տեխնիկական օժանդակության ցուցաբերում ազգային կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներին.
  – Աջակցություն կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանությանն ուղղված գործողությունների ծրագրերի և ընթացակարգերի մշակմանը.
  – Կրիտիկակական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանության համակարգերի զարգացման ուղղությամբ տեխնիկական աջակցություն և վերապատրաստում:

 • ԱլԳ երկրներում կիբերանվտանգության ոլորտում միջադեպերի կառավարման գործառնական կարողությունների բարձրացում, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Կիբերմիջադեպերի կառավարման վերաբերյալ համատեղ հանդիպումների ու կիբերհարձակման իրավիճակների իմիտացիոն գործողությունների և սեղանի վարժությունների կազմակերպում.
  – Համատեղ կիբերգործողություններ և հետաքննություններ.
  – Իրական կիբերմիջադեպերի ժամանակ աջակցություն միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցություններին.
  – Առկա տարածաշրջանային ցանցերի աջակցություն և համախմբում:

Հաջողակ պատմություններ

Հայկական գուլպաների վաճառք Գերմանիայում. «EU4Digital»-ը՝ eCommerce-ի միջոցով ԵՄ շուկան մոտեցնում է հայ գործարարին

Հայկական «Զիլ գուլպաներ» բրենդը ներկայացել է Գերմանական eBay վաճառքի օնլայն հարթակում պարզ ու արագ եղանակով: Այս հնարավորությունն ընկերությա…

Հայաստան | 19/10/21

Ցուցադրել բոլորը