Ініціатива EU4Digital

Гармонізація цифрових ринків є одним з ключових результатів політики ЄС для надання відчутних результатів громадянам в Східному партнерстві. Підтримка ЄС в цій галузі здійснюється через Ініціативу EU4Digital, яка об’єднує пріоритетні дії та програми на місцях.

EU4Digital спрямована на розширення Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу на Східні країни-партнери ЄС, розвиток потенціалу цифрової економіки та суспільства, щоб забезпечити економічне зростання, створити більше робочих місць, поліпшити життя людей і допомогти бізнесу. В рамках цієї ініціативи ЄС підтримує зниження тарифів на роумінг, розвиток високошвидкісного широкосмугового зв’язку для стимулювання економіки і розширення електронних послуг, скоординованої кібербезпеки і гармонізації цифрових структур в суспільстві, в областях, від логістики до охорони здоров’я, підвищення кваліфікації та створення робочих місць в цифровій індустрії.

Гармонізація цифрових ринків за допомогою EU4Digital допомагає усунути бар’єри для загальноєвропейських онлайн-послуг для громадян, державних адміністрацій та підприємств, що призводить до поліпшення онлайн-послуг та їх надання за більш вигідними цінами і з великим вибором. Це залучить інвестиції і збільшить торгівлю і зайнятість; існуючі компанії швидше зростатимуть, а стартапи будуть легше створюватися, що сприятиме запобіганню відтоку мізків.

Центральним елементом Ініціативи EU4Digital є трирічна програма, що фінансується ЄС “EU4Digital: Підтримка цифрової економіки і суспільства в Східному партнерстві” (2019-2022), або Програма EU4Digital яка просуває ключові області цифрової економіки і суспільства відповідно до норм і практик ЄС і передає підтримку ЄС в рамках цифрового порядку денного в регіоні. Програма надає підтримку в шести ключових областях політики: правила телекомунікацій, довіра і безпека, електронна торгівля, ІКТ-інновації, система електронної охорони здоров’я та електронні навички. Ці області підтримки відображають шість мереж EU4Digital, створених в 2016 році, до яких входять представники відповідних Східних країн-партнерів ЄС та країн-членів ЄС. 

Створення цифрової спільноти: довгостроковий пріоритет

Ініціатива EU4Digital була офіційно започаткована Європейською Комісією на Міністерській зустрічі Східного партнерства  з питань цифрового співтовариства  в 2016 році, в ході якої було створено шість регіональних мереж EU4Digital для роботи з пріоритетних тем.

Цифрові мережі EU4Digital підтримують роботу Панелі з гармонізації цифрових ринків (Панель ГЦР), створеної в 2015 році на першій Міністерській зустрічі Східного партнерства з Цифрової економіки, і об’єднує зацікавлені сторони з держав-членів ЄС і країн-партнерів, включаючи державні адміністрації, професійні та промислові асоціації, регулюючі органи, громадянське суспільство і фінансові інститути з метою розробки стратегії ГЦР, координації дій і забезпечення узгодженості на національному, двосторонньому та регіональному рівнях.

Стійка цифрова трансформація: ключовий пріоритет

Підтримка стійкої цифрової трансформації є одним з п’яти пріоритетів політики, виділених Європейською Комісією в її пропозиції з довгострокових політичних цілей Східного партнерства на період після 2020 року, що була опублікована 18 березня 2020 року.

На думку Європейської Комісії, «сильна цифрова присутність в країнах-сусідах ЄС сприятиме зростанню і стимулюванню сталого розвитку. В цьому відношенні ЄС буде і далі вкладати кошти в цифрову трансформацію країн-партнерів відповідно до законодавства та передової практики ЄС і підтримуватиме розширення високоінноваційних цифрових стартапів в регіоні. ЄС і далі надаватиме підтримку країнам-партнерам та сприятиме їх кіберстійкості».

Цей новий акцент ґрунтується на 20 досягненнях ЄС на 2020 рік, дорожній карті для досягнення відчутних результатів для громадян в Східному партнерстві, затвердженої в 2017 році, яка позначила гармонізацію цифрових ринків як один з 20 ключових результатів ЄС.

EU4Digital: Спільна ініціатива, що спрямовує підтримку ЄС

На даний час Ініціатива EU4Digital об’єднує наступні пріоритетні дії та програми ЄС:

  • Мережі EU4Digital, що об’єднують представників Східних країн-сусідів ЄС та держав-членів ЄС для роботи в ключових тематичних областях.
  • Програма EU4Digital: трирічна програма (2019-2022), що просуває ключові області цифрової економіки і суспільства відповідно до норм і практики ЄС.
  • EU4Digital: широкосмугові стратегії в регіоні Східного партнерства (2018-2020), проєкт, здійснюваний Світовим банком для підтримки Східних країн-партнерів ЄС в розробці і реалізації національних стратегій в області широкосмугового зв’язку.
  • EU4Digital: проєкт Кібербезпека – СХІД, спрямований на посилення кібербезпеки в країнах-партнерах і підвищення довіри до використання цифрових послуг.
  • EU4Digital: EaPConnect (З’єднання дослідницьких і освітніх спільнот) розширює мережеву інфраструктуру для об’єднання дослідницьких і освітніх спільнот з країн ЄС та Східних країн-партнерів.