Missiyası

Missiyası

Aİ-də və altı Şərqi tərəfdaş ölkəsində (Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna) səhiyyə sistemlərinin əlaqələndirilməsi

Elektron səhiyyə şəbəkəsi rəsmi olaraq 2017-ci ilin fevralında təsis edilib.

Şəbəkənin strateji məqsədi, aşağıdakı üç spesifik vəzifənin yerinə yetirilməsi yolu ilə Şərqi tərəfdaş ölkələrində mövcud normativ-hüquqi aktlar, qaydalar və təcrübələrdə Aİ-nin elektron səhiyyə sahəsinə dair təlimat və standartlarının qəbuluna kömək etməkdir.

1Tərəfdaşlığın qurulması, müntəzəm məlumat mübadilələri və elektron səhiyyə ilə bağlı bilik və təcrübələrin paylaşılması üçün platformanın yaradılması.
2Şərqi tərəfdaş ölkələrində elektron səhiyyə sahəsində çalışan qurumların, icmaların və peşəkarların bacarıqlarının artırılması.
3Elektron səhiyyə üzrə siyasət və standartların uzlaşdırılması üçün ümumi istiqamətverici sənədlərin və tövsiyələrin hazırlanması, birgə layihələrin və regional təşəbbüslərin formalaşdırılması, tərəfdaş ölkələrə tələb olunan məsələlərdə ekspert dəstəyinin təmin edilməsi.
Scroll to Top