Telekommunikasiya qaydaları

Avropa İttifaqının EU4Digital təşəbbüsü çərçivəsində 2020-ci ilə qədər Şərqi Tərəfdaş ölkələr arasında vahid rouminq məkanının tətbiqi, Milli tənzimləyici orqanların müstəqilliyinin artırılması və tezlik bölgüsü üzrə əlaqələndirilmiş strategiyaların hazırlanması istiqamətində səylərə dəstək vermək nəzərdə tutulub.

Xəbərlər Hadisələr Uğur hekayələriVərəqələr Məlumat bülletenləri

Bu məqsədlərə çatmaq üçün “EU4Digital: Şərq Tərəfdaşlığında rəqəmsal iqtisadiyyata və cəmiyyətə dəstək” proqramında aşağıdakılar nəzərdə tutulub:

  • ŞT regionunda rouminq qiymətlərinə dair vahid yanaşmanın hazırlanması və icrası
  • Elektron rabitə üzrə milli tənzimləyici orqanların təşkilati və maliyyə cəhətdən müstəqilliyinin gücləndirilməsi
  • 6 ŞT tərəfdaş ölkəsində 700 MHz tezliyinin istifadəyə verilməsi üçün əlaqələndirilmiş yanaşma prosesinə dəstək

Dünya Bankı tərəfindən həyata keçirilən EU4Digital Broadband layihəsi, ŞT regionunda oxşar Aİ strategiyalarına uyğun olaraq genişzolaqlı rabitəyə dair milli strategiyaların həyata keçirilməsi vasitəsilə genişzolaqlı internetin tətbiqinin sürətləndirilməsi yolu ilə EU4Digital təşəbbüsünün Telekommunikasiya ilə bağlı məqsədlərini dəstəkləyir.

EU4Digital telekommunikasiya şəbəkəsinin (EaPeReg) fəaliyyəti üçün aşağıdakı beş istiqamət seçilmişdir:

  • Qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması və milli tənzimləyici orqanların müstəqilliyinin artırılması
  • Tətbiq dairələrinin əlaqələndirilməsi
  • Rouminq tariflərinin uzlaşdırılması
  • Müqayisəli tədqiqatlar
  • Genişzolaqlı rabitənin inkişafı 

Telekommunikasiya qaydaları şəbəkəsi sahəsindəki bu məqsədləri ötürməyə yönəlmiş Aİ dəstəyi sayəsində rouminq tariflərinin azalması, rəqabət qabiliyyətinin artması və sərmayələrin cəlb olunmasına səbəb olacaq daha güclü qanunvericilik, eləcə də istehlakçıların hüquqlarının qorunması və gələcəkdə yeni simsiz genişzolaqlı rabitə5G texnologiyasının tətbiqi formasında Şərq Tərəfdaşlığı regionunda vətəndaşlar və müəssisələrin mənfəətlər qazanacağı nəzərdə tutulub.

Hadisələr

Yaxın günlərdə hər hansı tədbir yoxdur

Hamısına bax